KABALAS PAMATI – PAŠMĀCĪBU KURSS

Pamatojoties uz autentiskiem materiāliem

Šajā kursā jūs atklāsiet dziļāku izpratni par kabalu. Jūs saņemsiet instrumentus, kas palīdzēs jums izveidot jaunu pieeju dzīvei un iegūt unikālu perspektīvu, kas palīdzēs izprast notikumus mūsdienu pasaulē. Pretēji daudziem nepatiesiem priekšstatiem par kabalu, kurus jūs parasti dzirdat, kabalas studijas ir pieejamas ikvienam, neatkarīgi no vecuma, rases, dzimuma, kultūras un reliģiskās piederības vai pat valodas! Un šeit jūs varat brīvi virzīties uz priekšu savā tempā, bez spiediena vai pienākuma.