O nas

Bnei Baruch

Czym jest Bnei Baruch?

Bnei Baruch jest zróżnicowanym ruchem wielu tysięcy studentów na całym świecie. Każdy student wybiera swoją własną ścieżkę i intensywność nauki Kabały, według swoich indywidualnych warunków i możliwości. W ostatnich latach grupa rozrosła się do ruchu zaangażowanego w nieodpłatne projekty edukacyjne, przedstawiając oryginalne źródła Kabalistyczne w stylu współczesnych języków. Istotą przesłania rozpowszechnianego przez Bnei Baruch jest jedność ludzkości, jedność narodów i miłości człowieka.
Kabaliści dostarczali codziennych lekcji tej mądrości przez wieki, i jako centralny punkt działań Bnei Baruch, dr Michael Laitman daje codzienne lekcje w Kabalistycznym Centrum Edukacyjnym  Bnei Baruch w Tel Awiwie, w Izraelu między 2:50-6:00 rano czasu izraelskiego. Zajęcia są tłumaczone jednocześnie na siedem języków: angielski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, włoski, francuski i turecki. Tak jak odnosi się to do wszystkich działań Bnei Baruch, transmisja na żywo jest bezpłatna dla tysięcy studentów na całym świecie.

Jakie jest znaczenie nazwy, “Bnei Baruch”

Dr. Michael Laitman założył Bnei Baruch w 1991, po śmierci jego nauczyciela, Rawa Barucha Szalom HaLevi Aszlaga (Rabasza). On nazwał swoją grupę Bnei Baruch (synowie Barucha) dla uczczenia pamięci swego mentora.

Jak jest finansowane Bnei Baruch?

Bnei Baruch jest organizacją non-profit, której celem jest nauczanie i dzielenie się mądrością Kabały. Aby zachować swoją niezależność i czystości intencji, Bnei Baruch nie jest obsługiwana, finansowana lub w inny sposób związana z jakimkolwiek podmiotem rządowym, politycznym czy religijnym. Ponieważ większość swojej działalności świadczy bezpłatne, głównym źródłem finansowania działalności grupy jest dziesięcina, nadsyłana przez studentów na zasadzie dobrowolności. Dodatkowym źródłem przychodów są darowizny oraz wpływy ze sprzedaży książek Dr Laitmana, które są sprzedawane po kosztach.

History and Origin

Dr. Michael Laitman

Kim jest Dr. Michael Laitman?

Dr Michael Laitman otrzymał tytuł doktora filozofii i Kabały w Moskiewskim Instytucie Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk, oraz tytuł magistra na wydziale Cybernetyki Medycznej Państwowej Politechniki w Sankt Petersburgu. Za swój szeroki wkład w dziedzinie Kabały otrzymał tytuł profesora ontologii i teorii poznania, przyznany przez najwyższą Interdyscyplinarną Akademicką Atestacyjną Komisję Federacji Rosyjskiej.

Dodatkowo dr Laitman po 30 latach intensywnych badań w nauce Kabały jest rozpoznawany wśród słynnych naukowców i badaczy. Współpracował z wybitnymi naukowcami prowadzącymi unikatowe badania nad nowoczesną nauką i połączeniem między Kabałą i fizyką kwantową.

Będąc częstym wykładowcą na temat autentycznej Kabały, był zapraszany jako prelegent na tak prestiżowe międzynarodowe spotkania jak Światowa Rada Mądrości (World Wisdom Council) czy Klub Budapesztański. Dodatkowo, w ciągu ostatnich dwóch lat, wykładał w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Rosji, Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej.

Dr Laitman kontynuuje dzieło swojego życia ucząc regularnie na codziennych lekcjach, nagrywając programy telewizyjne na żywo, np. Zapytaj kabalistę i podejmując publiczne wystąpienia na konferencjach, spotkaniach i naradach w ciągu całego roku. Ponad trzydzieści książek, setki artykułów i 10.000 godzin wykładów wideo / audio Kabały zostały stworzone przez Dr Laitmana w jego wysiłkach zmierzających do udostępnienia mądrości Kabały do publicznej wiadomości.

Na znak szacunku dla jego wiedzy i oddania nauczaniu Kabały, studenci Dr Laitmana tytułują go „Raw”, co oznacza „nauczyciel”.