Click here to add your own text

Podstawy Kabały

Kurs Podstawowy wprowadza do kluczowych kabalistycznych pojęć, w tym rozwoju pragnień, programu operacyjnego ludzkości, postrzegania rzeczywistości i wolnej woli. Doświadczeni instruktorzy pomagają zrozumieć siły, które spowodowały rozwój świata od jego początkowego stworzenia aż do dzisiaj, i jak te siły w dalszym ciągu prowadzą nas do przodu. Każda klasa zapewnia możliwość zadawania pytań instruktorowi w czasie prezentowania i wyjaśniania pojęć.

Kurs Podstawowy daje Ci podstawy potrzebne do kontynuacji Twoich studiów Kabalistycznych w miarę nauki jak wprowadzić te pojęcia w praktyce.

Enroll >>

Kurs kabały dla średniozaawansowanych

Lekcja rozpoczęła się od klipu Rawa Laitman’a, w którym mówił o znaczeniu przedmowy do mądrości Kabały, która prowadzi nas do zrozumienia podstaw systemu, w którym żyjemy, sił, które emanują z jednej głównej siły zarządzającej systemem; po to, aby zrozumieć te siły, w jaki sposób możemy je wykorzystać i być w zgodzie z nimi. Temat ten wymaga zrozumienia i nieustannych studiów. Musimy pozostać w połączeniu podczas tego procesu, jako że duchowość jest zawsze we wzajemnym związku między ludźmi. Stąd, w trakcie studiowania mamy stworzyć połączenie między nami, które stanie się naczyniem dla ujawnienia Stwórcy. To przywiodło nas do tematu przedmowy do mądrości Kabały. Odkrywamy, że całe stworzenie zaczęło się od Zamysłu Stworzenia, który stworzył pragnienie otrzymywania, w celu wypełnienia go nieograniczoną przyjemnością. To pragnienie otrzymywania zostało rozbite przez Światło i zeszło przez 5 światów