Kurs kabały dla średniozaawansowanych

or log in to view this course.

Lekcja rozpoczęła się od klipu Rawa Laitman’a, w którym mówił o znaczeniu przedmowy do mądrości Kabały, która prowadzi nas do zrozumienia podstaw systemu, w którym żyjemy, sił, które emanują z jednej głównej siły zarządzającej systemem; po to, aby zrozumieć te siły, w jaki sposób możemy je wykorzystać i być w zgodzie z nimi. Temat ten wymaga zrozumienia i nieustannych studiów. Musimy pozostać w połączeniu podczas tego procesu, jako że duchowość jest zawsze we wzajemnym związku między ludźmi. Stąd, w trakcie studiowania mamy stworzyć połączenie między nami, które stanie się naczyniem dla ujawnienia Stwórcy. To przywiodło nas do tematu przedmowy do mądrości Kabały. Odkrywamy, że całe stworzenie zaczęło się od Zamysłu Stworzenia, który stworzył pragnienie otrzymywania, w celu wypełnienia go nieograniczoną przyjemnością. To pragnienie otrzymywania zostało rozbite przez Światło i zeszło przez 5 światów (Adam Kadmon, Acilut, Bria, Jecira i Asija) do naszego świata, tak aby jego ponowne połączenie z tych wszystkich rozbitych kawałków pragnienia, mogło być osiągnięte poprzez nasze własne wysiłki. Wszystko jest kontrolowane przez Stwórcę, a celem stworzenia jest osiągnięcie równoważności formy ze Stwórcą. Nasze rozbite pragnienia przechodzą etapy ewolucji, aż osiągną etap, zwany punktem w sercu i od tego momentu, to w jaki sposób możemy wykorzystać naszą wolną wolę (wybór środowiska) w kierunku wzniesienia się poprzez rozwój duchowy staje się najważniejszym ze wszystkich pragnień, jakie posiadamy. Tak więc w tym procesie, przy pomocy Rawa, autentycznych tekstów kabalistycznych, książek i przyjaciół, możemy stworzyć środowisko, które pomoże nam wznieść się stopniowo po drabinie duchowości. Autentyczne teksty kabalistyczne mówią tylko o światach duchowych, nawet jeśli używane są słowa tego świata. Wszystko przez co przechodzimy na tym świecie ma doprowadzić nas do objawienia wielkości Stwórcy. W trakcie studiowania jest bardzo ważnym, aby zadbać o właściwą intencję i połączenie pomiędzy nas. Kabaliści uczą nas, że pragnienie otrzymywania jest całą istotą stworzenia od początku do końca, więc widzimy świat zgodnie z własnymi właściwościami, które zawarte są wyłącznie w ramach pragnienia otrzymywania, a naszą naturą jest to, że ​​możemy poznawać rzeczywistość tylko dzięki kontrastom (np. zimno-ciepło). Połączenie, które budujemy między nami jest tym, co przyciąga otaczające Światło (znane jako Ohr Makif). Odkrywamy, że istnieje Światło, które stworzyło pragnienie otrzymywania, aby wypełnić go nieskończoną rozkoszą. Całe stworzenie jest zarówno jakościowym, jak i ilościowym obrazem tego pragnienia otrzymywania. Pragnienie otrzymywania to KLI (naczynie) dla miary Światła (rozkoszy), a miara naszego pragnienia otrzymywania określa przyjemność, którą otrzymujemy. Stąd, cała rzeczywistość jest niczym więcej niż Światłem oraz kli na różnych stopniach jakościowych i ilościowych. Naszym zadaniem jest dojść do uznania wszystkich istniejących właściwości, poprzez odkrycie zła w nas samych w procesie duchowego wzrostu. W trakcie studiowania doznajemy wewnętrznej przemiany i w ten sposób odkrywamy, że wszystkie te zmiany pochodzą od nas samych i to stwarza coraz większe pragnienie, aby oczekiwać jeszcze więcej na drodze ku osiągnięciu celu stworzenia. Odkrywamy, że siła, która istnieje w całej rzeczywistości jest siłą obdarzenia, która jest absolutną miłością. Siła ta jest odkrywana tylko przez połączenie między nami i wszystko, co ta siła dobroci pragnie uczynić, to obdarzyć nas absolutną rozkoszą, poprzez nasze pragnienie otrzymywania. Odkrywamy, że w odpowiednim środowisku, które jest narzędziem pomagającym nam osiągnąć to połączenie, które pomaga nam odkryć Stwórcę, potrzebujemy też właściwej intencji, znanej jako Kavana (od hebrajskiego słowa Kivun, oznaczającego kierunek.) Dzięki właściwościom naszego pragnienia otrzymywania, w dobrym środowisku i z poprawną intencją, możemy sprawić to, że każdy krok na duchowej drodze przeniesie nas do zupełnie nowej rzeczywistości.

Lessons

2. Cztery fazy stworzenia, cz.1

Author: Vitaly PrivenComplexity: Hard

Dzięki powtórce z poprzedniej lekcji odkryliśmy, że było ŚWIATŁO, które stworzyło chęć otrzymywania aby nasycać się nieskończona przyjemnością. Dowiedzieliśmy się, że celem stworzenia jest połączenie się stworzenia ze Stwórcą. Aby…

3. Specjalne pytania i odpowiedzi

Author: Vitaly Priven

SPECJALNE PYTANIA I ODPOWIEDZI Z OSTATNICH DWÓCH LEKCJI Lekcja była poświęcona specjalnym pytaniom jakie urosły przez ostatnie dwa spotkania. W trakcie spotkania odpowiedzieliśmy na wiele pytań, oto niektóre z nich:…

4. Cztery fazy stworzenia, cz.2

Author: Vitaly PrivenComplexity: Hard

Podsumowanie: Nauczyciele: Ely Nissim, Moshe Admoni i Rebekka Hagg Odkrywamy, że istnieje system, w którym czujemy się stworzeniami. System ten, poprzez korygujące światło, w prawidłowej intencji i w połączeniu pomiędzy…