5. nodarbība: Visuma uzbūve

Author: Mārtiņš Zaķis

Apjoma ziņā šis ir lielākais jaunās informācijas materiāls: šeit tiek izskatīta Visuma shēma, sākot no Radīšanas nodoma līdz brīdim, kad veidojas garīgā konstrukcija, kopīgās dvēseles prototips, ko dēvē par „Ādamu”, kura daļiņas mēs esam. Mācību kurss sastādīts pamatojoties uz Bāla Sulama rakstu „Ievads kabalas zinātnē” un tiek uzskatīts par kabalas literatūras pamatkursu tās turpmākajā apgūšanā.

5. Visuma uzbūve

Author: Mārtiņš Zaķis

Šī nodarbība ir visapjomīgākā apgūstamā materiāla ziņā, bet šajā iepazīšanās kursā tiek atzīmēti tikai svarīgākie momenti. Pēc nodarbības Jums radīsies priekšstats par to, ko nozīmē noslēpumainie kabalas jēdzieni kā keters, bina un malhuts. Shēmas un struktūras ir neatņemama īstena kabalas studenta ikdiena, un šajā nodarbībā Jums būs iespēja sākt tās iepazīt.