5. Visuma uzbūve

Please sign up for the course before starting the lesson.

Šī nodarbība ir visapjomīgākā apgūstamā materiāla ziņā, bet šajā iepazīšanās kursā tiek atzīmēti tikai svarīgākie momenti. Pēc nodarbības Jums radīsies priekšstats par to, ko nozīmē noslēpumainie kabalas jēdzieni kā keters, bina un malhuts. Shēmas un struktūras ir neatņemama īstena kabalas studenta ikdiena, un šajā nodarbībā Jums būs iespēja sākt tās iepazīt.

Lesson tags: visuma uzbūve
Back to: Kurss “Iepazīsti kabalu!”