3. Kabalas attīstības vēsture

Please sign up for the course before starting the lesson.

Kabalas attīstības nodarbība sniedz vēsturisku perspektīvu un spēj neatkarīgi no citām nodarbībām izskaidrot kabalas zinātnes būtību. Tās attīstības faktori lieliski atspoguļo tās principus un parāda, kāpēc kabalas studēšana izskatās tieši tā kā tā izskatās.

Lesson tags: kabalas attīstības vēsture
Back to: Kurss “Iepazīsti kabalu!”