4. Vēlmju attīstība

Please sign up for the course before starting the lesson.

Kabala skaidro, ka cilvēks ir vēlme gūt baudu. Cilvēces attīstība ir katra cilvēka un sabiedrības kopā vēlmju attīstība. Cilvēks, kurš vēlas studēt kabalu, ir cilvēks, kurā mostas visattīstītākā vēlme - vēlme saprast dzīves jēgu.

Lesson tags: vēlmju attīstība
Back to: Kurss “Iepazīsti kabalu!”