2. Realitātes uztvere

Please sign up for the course before starting the lesson.

Otrā nodarbība runā par vissvarīgāko kabalistu praktiskā darba aspektu - realitātes uztveri. Īsi un kodolīgi Dr. Mihaels Laitmans skaidro, kas ir un kas nav ilūzija.

Lesson tags: realitātes uztvere
Back to: Kurss “Iepazīsti kabalu!”