1. Kabalas zinātnes būtība

Please sign up for the course before starting the lesson.

Pirmā nodarbība tiek veltīta definēšanai. Kas ir kabalas zinātne? Kāpēc tieši zinātne? Kāds tās elements liek to definēt kā tādu? Viens no ietekmīgākajiem mūsu laiku kabalistiem, Dr. Mihaels Laitmans vienkāršiem vārdiem atbild uz šo ne vienkāršo jautājumu.

Lesson tags: kabalas zinātnes būtība
Back to: Kurss “Iepazīsti kabalu!”