1. Kabalas zinātnes būtība

Author: Mārtiņš Zaķis

Pirmā nodarbība tiek veltīta definēšanai. Kas ir kabalas zinātne? Kāpēc tieši zinātne? Kāds tās elements liek to definēt kā tādu? Viens no ietekmīgākajiem mūsu laiku kabalistiem, Dr. Mihaels Laitmans vienkāršiem vārdiem atbild uz šo ne vienkāršo jautājumu.

10. Noslēdzošā nodarbība

Author: Mārtiņš Zaķis

"Kabala netiek atklāta vēsturnieku, filozofu traktējumos un aprakstos, bet pati iepazīstina ar sevi visus interesentus kā praktiskā zinātne. Līdzīgi kā dabas  zinātnes, tā parāda pasaules un cilvēka būtības praktiskās atklāšanas iespējas." М. Laitmans

1. nodarbība: Kabalas zinātnes būtība

Author: Mārtiņš Zaķis

Pirmā un galvenā pamatnodarbība, kura atklāj kabalas zinātnes pamatlikumus un jēdzienus. Šeit tiek skaidri definēta kabalas zinātne un atklāts tās mērķis, tiek apskatīti dabas likumu izzināšanas ceļi un to ietekme uz cilvēku. Liela uzmanība tiek pievērsta kabalas terminiem un jēdzieniem – īpašai valodai, kas izveidota mums nesajūtamās augstākās pasaules aprakstīšanai.