10. Noslēdzošā nodarbība

Please sign up for the course before starting the lesson.

"Kabala netiek atklāta vēsturnieku, filozofu traktējumos un aprakstos, bet pati iepazīstina ar sevi visus interesentus kā praktiskā zinātne. Līdzīgi kā dabas  zinātnes, tā parāda pasaules un cilvēka būtības praktiskās atklāšanas iespējas."

М. Laitmans

Lesson tags: kabalas zinātnes būtība
Back to: Kurss “Iepazīsti kabalu!”