6. Radītāja unikalitāte

Please sign up for the course before starting the lesson.

Šajā nodarbībā tiek studēts un skaidrots viens no svarīgākajiem kabalas rakstiem "Nav neviena cita, izņemot Viņa".

Lesson tags: radītāja unikalitāte
Back to: Kurss “Iepazīsti kabalu!”