7. Dvēsele un ķermenis

Please sign up for the course before starting the lesson.

Kabalas dvēseles jēdziens atšķiras no tā pieņemtās un izplatītās uztveres. Kabala skaidro, ka cilvēkam nav dvēseles. To ir iespējams izveidot, izaudzēt, attīstīt, bet tā nevar būt vienkārši dota vai uzdāvināta. Kāpēc? Atbildi sniedz šī septītā nodarbība.

Lesson tags: dvēsele un ķermenis
Back to: Kurss “Iepazīsti kabalu!”