Lekcja 1: “Skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy – odsłaniając tajemnice Kabały”

Preview

 

Ogólne wprowadzenie do mądrości Kabały. Wyjaśniono definicję kabały według Baal HaSulama (pierwszy cytat w materiałach do nauki). Szósty zmysł (nie należy mylić ze zwykłym rozumieniem tego określenia używanym przy przewidywaniu przyszłości), który możemy rozwijać, gdy wychodzimy na drogę Kabały, to zmysł, za pomocą którego odkrywamy Stwórcę (hebr. bo re – przyjdź i zobacz). Kiedy zmieniam się i upodabniam do właściwości Stwórcy, wtedy zaczyna się objawienie. Kabaliści mówią o naszej percepcji jako o przeciwnej do rzeczywistego świata – świata, który naprawdę istnieje. Z mądrością Kabały możemy przeniknąć do systemu ukrytych sił. Stwórca jest dobry i czyni dobro. Zadaniem stworzenia jest uniezależnienie się od swego Stwórcy i otrzymywanie całej Jego dobroci, Jego szczodrości. Aby to osiągnąć, stworzenie musi mieć świadomość swojego przeciwieństwa do Stwórcy, a następnie rozwijać się niezależnie. Proces ten odbywa się po 125 stopniach, które musimy przejść, obejmujących tworzenie się naszego pragnienia, tęsknoty do Stwórcy, i to zaczyna się od pierwszego stopnia w naszym świecie. Przed tym wszystkim jesteśmy największymi egoistami i znajdujemy się dokładnie na tym etapie przed wznoszeniem. Niektórzy mają poczucie, że czegoś brakuje w ich życiu, że musi być coś innego, niż to co mają i czego doświadczają. To uczucie doprowadza ich do korzenia życia. Ostatnimi czasy, coraz więcej z tych ludzi doświadcza przebudzenia przez Stwórcę punktu w sercu, a przez niego dochodzą do osiągnięcia mądrości Kabały, tej nauki. Każda i każdy z nas ma punkt w sercu, ale budzi się on dla każdej osoby w inny sposób. W dawnych czasach było tylko kilku takich, ale obecnie coraz więcej ludzi czuje ten pociąg do duchowości. Baal HaSulam wyjaśnia, że​ ​punkt w sercu człowieka prowadzi go do pytania: “Jaki jest sens mojego życia?”, a serce jest sumą wszystkich naszych pragnień. Najsilniejszym z nich jest pragnienie duchowości, sam punkt w sercu. Z zamiarem ułatwienia nam naszej ścieżki, Kabaliści napisali w swoich księgach o ich wznoszeniu się do końcowej naprawy, Gmar Tikun, o ich dojściu do Stwórcy. Z ich pomocą możemy znaleźć tę wieczną rozkosz, która jest poza naszym fizycznym istnieniem. Wynik studiowania Kabały zależy od pragnienia każdego człowieka, jego pracy z nią. Jest powiedziane, że zbawienie przez Stwórcę dzieje się w mgnieniu oka. Poprzez te studia możesz osiągnąć to, co jest wysoce zależne od Twoich chęci, naszych pragnień. W Kabale mówi się tylko o rzeczywistości duchowej.

Back to: Zaproszenie w świat Kabały
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *