Předávání moudrosti – z úst do úst

Řekl jste, že po staletí byla věda kabala předávána „z úst do úst“. Co to znamená?

„Z úst do úst“ znamená přenos duchovního dosažení prostřednictvím společné clony mezi učitelem a žákem, tehdy, když se oba nacházejí na stejné úrovni. Když jsou propojeni jako dospělý a dítě v našem světě.

Dospělý může sestoupit na úroveň dítěte, aby ho učil, a tak je dítě schopno přijímat od dospělého, protože oba jsou ve stejném světě a na stejné úrovni.

Totéž platí v duchovním světě: na stejné úrovni může dojít ke spojení mezi Učitelem, který sestoupí na nižší duchovní stupeň, a studentem, který se musí na tento stupeň pozvednout – pak dosáhnou spojení, které se bude nazývat „z úst do úst“ – spojení přes společnou clonu mezi Parcufem Vyššího a Parcufem nižšího.

Clona Parcufu stojí v Pe (ústa), a proto se vzájemné spojení nazývá „Pe el Pe“ (z úst do úst).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *