Co nám dovolí vidět nový dalekohled?

Vesmírný teleskop Jamese Webba (JWST) má nahradit stárnoucí Hubbleův vesmírný dalekohled. Pokud vše půjde podle plánu, začne podle serveru space.com příští měsíc „zobrazovat první snímky ve vědecké kvalitě“. V článku CBS News se vysvětluje, že Webb je stokrát výkonnější než Hubble a dokáže detekovat tepelnou stopu čmeláka na vzdálenost až k Měsíci.

Pro vědce je to důvod k oslavě. „Webb byl speciálně navržen tak, aby nám umožnil vidět ty úplně první galaxie, které se zformovaly po velkém třesku… Je to jako bychom měli 14 miliard let starý příběh vesmíru, ale chybí nám ta první kapitola,“ řekla astrofyzička Amber Straughn v rozhovoru pro pořad „60 minut“.

Nepochybuji, že snímky budou ohromující a nové objevy jsou nablízku. Ale i kdybychom se mohli podívat zpět do okamžiku samotného velkého třesku, nenašli bychom síly, které stvořily vesmír a tím tedy i nás.

Ať jsou Webbova zrcadla jakkoli výkonná, nebudou schopna odrážet síly, které stvořily vesmír. Abychom objevili síly, které stvořily hmotný vesmír, potřebujeme jiný druh dalekohledu. Je to stejné, jako když se světla zrcadel odráží do středu nového dalekohledu a ten je následně spojí v obraz, tak je možno odhalit i síly, které stvořily vesmír. Odhalíme je spojením sil, které nás spojují. Tyto síly pocházejí z vyšší úrovně než z naší materiální, která je omezena hranicemi vlastního prospěchu. Když nejsou síly vyšší úrovně omezeny existencí vlastního prospěchu, mohou se propojit způsobem, který plodí život.

Pouze síly nad vlastními zájmy mohou vytvářet život. Síly, které jsou svázány egoistickým vnímáním, nemohou nic vytvářet, mohou pouze absorbovat. Stejně jako je tvořivou silou života matky její láska k dítěti, které miluje ještě před početím, jsou silami, které vytvářejí život, síly dávání bez náznaku pohlcení pro sebe sama.

Když vytváříme vztahy na základě stejných sil, které stvořily vesmír, můžeme objevit síly života. Stejně jako jsou vlny detekovány přijímačem rádiových vln, který vytváří podobné frekvence, tak stejně v sobě vytvoříme „frekvenci“ překonání vlastního ega a objevíme síly, které na této „vlnové délce“ existují. Jen tak můžeme studovat jejich povahu, chování a moc. Takové síly, které přesahují ego, musí mít cíl, ke kterému směřují. Proto je nezbytné, abychom je objevovali prostřednictvím spolupráce.

Když tyto síly odhalíme, pochopíme, jak napravit chyby ve svém chování a jak přizpůsobit svůj život silám, které vytvářejí život. Potom budeme schopni budovat naši společnost, která bude trvale udržitelná, bezpečná a vyhovující všem.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *