Covid, a co dál?

Je to cítit ve vzduchu. Mluvíte o tom s přáteli. Korona virus je na ústupu! Ačkoli se ve světě stále objevuje jeden případ nákazy za druhým, země ruší omezení, odvolávají povinnost nosit roušky a povolují cestování letadlem.

Ministerstva zdravotnictví aktualizovala údaje o nákaze a hlásí pokračující pokles všech ukazatelů, včetně míry úmrtnosti a kapacity nemocnic. Omicron je do jisté míry pod kontrolou. Zdá se, že aktuální vlna se chýlí ke konci a doslova za pár týdnů se budeme moci opět nadechnout.

Ať už korona virus zcela ustoupí, nebo ne, úderů přírody se pravděpodobně jen tak lehce nezbavíme. Protože pokud je nezpůsobí tento kmen, pak se objeví jiný nebo nové problémy, které jsme nepředpokládali. Ostatně, jak můžeme žít bez pomoci přírody?

Neříkám, že bych si přál nemoci a utrpení, ale dokud nebudeme realizovat to, co od nás jako od lidské společnosti vyžadují přírodní zákony, nezbavíme se problémů, nebudeme skutečně osvobozeni od různých omezení.

Ránu za ránou

Současná epidemie a každá krize, kterou známe, jsou reakcí přírody na individualismus, který zpřetrhává vazby mezi námi a nedovoluje nám splynout v harmonii se všemi částmi přírody: s ostatními lidmi, zvířaty, rostlinami i neživou přírodou. Proto nám příroda bude i nadále připravovat další ránu za ránou, aby nás přivedla zpět na správnou cestu.

Nemohu ignorovat dobré věci, které nám Covid dal. Zvykli jsme si žít více doma, trávit čas s rodinou, dělat věci společně a neběhat za různými lákadly tohoto světa, ale učit se online a objevovat krásu v prostých věcech, které jsou nám na dosah.

Především musíme zajistit lepší vzdělání našich dětí, zvýšit povědomí o naší lidské přirozenosti, o podstatě světa a o žádoucích spojitostech mezi nimi. Za druhé se musíme zabývat tím, jak vytvořit potřebné podmínky pro každého člověka a každou rodinu, jak zajistit životně důležité zásoby potravin a jak se připravit na hrozící klimatickou krizi a další řadu nemocí.

Aktivujme duchovní síly

Byli jsme velmi zaneprázdněni řešením pandemie Covid, nyní musíme na první místo našich priorit postavit obnovu komunit. Musíme využít oddechový čas k léčení skutečných nemocí odhalených ve společnosti a k nápravě vztahů mezi námi ve všech oblastech života.

Pravdou je, že je důležité vyřešit naše problémy společně, než se začneme starat o vše, co jsme v průběhu let zanedbali. To, samo o sobě, je polovina léku. Problémem je nedostatek dobrého lidského spojení mezi námi; je to přirozený nesoulad, který nás sžírá. Pokud se budeme zabývat jen základními a nezbytnými věcmi, které musíme vyřešit hned, zjistíme pravděpodobně, že nejdůležitější je přátelské spojení mezi lidmi a pocit sounáležitosti a jednoty. V těsném duchovním spojení mezi námi se objevuje nový život, a když se vzájemně sblížíme, skutečně se povzneseme na novou úroveň existence.

Podmínky pro zásadní společenskou změnu jsou právě teď ideální. Mnohdy už nemusíme fyzicky pracovat, utrácet spoustu peněz, a dokonce ani vycházet z domu. Klidnými a rozvážnými kroky, uvážlivým a stabilním smýšlením můžeme změnit svůj životní styl, aniž bychom zažili tragické situace. Únava, slabost, vyčerpání a vyhoření, které nyní zpravidla zažíváme, jsou nám také ku prospěchu. Vybízejí nás, abychom mezi námi aktivovali více vnitřních sil než vnějších vazeb, duchovních sil, které nám pomohou vytvořit si šťastný a spokojený život.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *