Jak mohu překonat strach ze smrti

Nechte strach odejít. Nemyslete na to, co se stane v příštím okamžiku.Netušíme, co se v našich životech skutečně odehrává. Proto je pro nás nejlepší nezabývat se tím. Tento potenciál v sobě máme. Zbavit se strachu vyžaduje určitou dovednost, která je pro nás důležitá.

Strach je umístěn v naší touze ovládat a přichází, když nemáme pod kontrolou situace, ve kterých se ocitáme. Když se strachu zbavíme, zdánlivě pak situaci vidíme z té lepší strany. Vezměme si například jeden z nejčastějších strachů: strach ze smrti. Naše smrt je nevyhnutelná. Přijmeme-li tento fakt, můžeme se nechat unášet představou, jak se bude svět vyvíjet dál po našem odchodu a těšit se z toho. Tím se zbavíme strachu, který právě máme.

Neexistuje přesně stanovený postup, jak se osvobodit od strachu. U každého člověka je to jiné. Někteří lidé začnou přemýšlet ve smyslu: „Co se stane se světem, až tu nebudu?“ „Jaký osud budou mít moji blízcí a příbuzní?“. „Co se stane s mým dědictvím?“ a „Jaký odkaz zanechám?“. Tváří v tvář těmto otázkám musíme provést další korekci svého postoje k životu a smrti, který stojí za každým pocitem strachu.

Následujme přírodu

Své obavy bychom měli přeměnit v absolutní odevzdání se do vůle přírody – vůle, která nás stvořila a řídí – a to od nás vyžaduje určitý druh obratnosti a úsilí. Možná budeme muset ještě projít spoustou těžkých situací, než se dostaneme na konec své pozemské cesty, proto bychom měli umět odevzdat se.

Jsme vedeni, abychom objevili zákony přírody, které nás stvořily a podporují. Příroda se nachází ve stavu absolutního klidu, rovnováhy a pohody, proto bychom měli následovat její příklad.

Zůstáváme klidní, když se neobáváme příštího okamžiku. Je obtížné to vyjádřit, protože nejde jen o to, abychom plynuli s proudem života, ale také o to, že musíme důvěřovat přírodním zákonům, které na nás působí v každém okamžiku a které řídí všechno a všechny.

Žijeme v rámci pevných a určených přírodních zákonů, které mají náš život zcela pod kontrolou, tudíž se nemáme čeho obávat. Chceme zasahovat do zákonů, které prostřednictvím náprav řídí všechny a všechno? Samozřejmě, že nechceme. Pak se můžeme rovnou uklidnit a žít dál.

Stav klidu vyjadřuje souhlas. Znamená to, že jsme v harmonii se zákony přírody, i když je to poměrně obtížné, protože vždycky chceme ovládat a kontrolovat plán přírody, a namítat, že by se možná věci měly odehrávat trochu jinak.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *