Jarmulka patří Německu!

„Jarmulka patří Německu!“ – právě takto nazval svůj článek Julian Reichelt, šéfredaktor německých populárních novin Bild.
Napsal v něm: „Je-li v Německu alespoň jeden Žid, který má pocit, že nemůže nosit jarmulku, aniž by se vystavil nebezpečí, pak naše jediná odpověď musí znít: všichni musíme nosit jarmulku.“

Přední německé noviny se přitom neomezily pouze na verbální podporu, ale také nabídly konkrétní kroky. Zveřejnily nákres bílo-modré jarmulky a přiložily instrukce, jak z tohoto nákresu udělat skutečnou jarmulku. Němci, kteří si nasadí takovou jarmulku, vyjádří podle názoru novin solidaritu se sto tisíci Židy, kteří žijí v Německu.

Tento článek byl odpovědí na výzvu Felixe Kleina, zplnomocněného německou vládou pro boj s antisemitismem, který Židům doporučil, aby za účelem osobní bezpečnosti nenosili v Německu jarmulku. Nebyl to zákaz, bylo to varování. Varování nikoliv neopodstatněné, protože podle statistiky zveřejněné před dvěma měsíci, došlo v roce 2018 v Evropě k prudkému nárůstu projevů antisemitismu.

Není na mně, abych rozhodl, zda má někdo nosit jarmulku, nebo ne. Chci jen upozornit na kořen problému. Antisemitismus je živý a sílí ze dne na den. Proto, pokud nepronikneme do jeho podstaty, papírové jarmulky se při prvních kapkách deště rozmočí a nepřinesou žádný užitek s výjimkou reklamního triku zveřejněného v novinách.

V jarmulce, nebo bez ní nemůže dnes být Německo považováno za bezpečné místo pro Židy. Ačkoli v blízké budoucnosti nebude pro Židy bezpečné místo nikde. Protože, jak je řečeno v Knize Zohar, všechny problémy jsou dány Židům kvůli jedinému cíli: aby byli donuceni naplnit své poslání.

V čem toto poslání spočívá? V jejich sjednocení mezi sebou a pak se všemi národy světa. Protože právě sjednocení Židů nad jejich egoistickou povahou probouzí pozitivní sílu, která pak ovlivňuje celé lidstvo.

A pokud zanedbáváme svou historickou roli – být „jako jeden člověk s jedním srdcem“ – pak proti nám národy světa povstanou. To je podstata antisemitismu. Pokud tedy uvidíte Němce s jarmulkou, který chce prokázat solidaritu s Židy, vzpomeňte si na zákon „Miluj bližního svého jako sebe samého.“ Protože pouze naplnění tohoto zákona „pokryje všechny zločiny láskou“ – pomocí Vyšší síly lásky, síly Stvořitele, kterou symbolizuje jarmulka.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *