Najít kompromis a zachovat rodinu!

Pokud mají manžel a manželka různé zájmy a názory na život, existuje možnost zachování harmonické rodiny? Nebo je nejlepší způsob rozvod?

Pokud se jeden z manželů věnuje duchovnímu rozvoji a druhý dělá něco jiného a předpokládá, že to pro něho není, pak je mezi jejich zájmy velký rozdíl. Ale myslím, že je vždy možné najít kompromis.

Když se duchovnímu rozvoji věnuje manžel, je samozřejmě všechno mnohem jednodušší. Ale pokud se duchovnímu rozvoji věnuje pouze žena, je to o něco složitější, protože věnuje pozornost duchovní práci a odevzdává se jí. Tím spíše je nutné najít kompromisy, protože rozvod není z této situace východiskem. Obzvlášť tehdy, pokud mají společné děti.

Osobně jsem proti rozvodu. Stanete se velkými egoisty, zničíte další životy. Nemyslete si, že dětem potom bude lépe. Dokonce i ta nejhorší rodina je lepší než neúplná.

Dokud máte jakoukoliv rodinu, stále ji máte a neztratíte možnost nápravy, vzájemného sblížení, i když jen částečného. Ale když se rozejdete, rozbijete život dětí. Pokud dítě zůstane samo s matkou bez otce, vyvolává to v něm pocit méněcennosti, který ničím nedoplníš.

Je tento princip životaschopný ve všech vztazích mezi lidmi? Znamená, že je rozdělení vždy horší než jakýkoliv pokus o sjednocení?

Ano. Jsem pro kompromis, protože poskytuje příležitost k nápravě. A když se rodina rozejde, rozdělí, manželé od sebe odejdou, vzniknou takové nepříjemnosti, díky kterým není možné se sblížit a cokoliv napravit.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *