Návod, jak zachránit rodinu

88 % žen tvrdí, že nuda a rutina rozbíjejí „společnou lásku“. Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že důvodem rozpadu rodiny je zejména nuda.

Ale psychologové z Kanady zjistili opak: rodinu udržuje právě rutina, nuda a ticho v domě. Domnívají se, že záruka rodinného štěstí je daleko od africké vášně s rozbíjením nádobí a s létajícími pánvemi a že nás nejvíce spojuje večerní klidné posezení u počítače s čajem a dobrým filmem.

Faktem je, že vše závisí na výchově. Jaká by měla být rodina, se dítě učí na příkladu svých rodičů. A rodina musí být zaměřena na to, aby pro děti vytvořila správné prostředí. Toto musí být hlavním úsilím otce i matky, na tom musí spolupracovat, přestože se hádají.

Přirozeně se vše děje před očima dětí. Proto tam, kde existuje spojení rodiny kvůli dětem, se otec i matka musí anulovat a společně pracovat na udržení rodinných vztahů.

Cíl je důležitý: udržovat rodinu tak, aby děti měly jak matku, tak i otce a rodinnou pospolitost, aby absorbovaly to, co se nazývá „rodina“. Nemůžeme ji ničím nahradit! Všechno pochází z našeho duchovního kořene a ten musíme chránit a rozvíjet.

Proto by neměly bránit v upevňování rodiny současné výkřiky egoismu stejně jako technický a technologický a další rozvoj. Musíme pochopit, jak velkou škodu přinášejí některá špatná média, která nám všem vnucují nepěkný příklad chování lidí.

Musíme to useknout u kořene, protože tím ničíme základ lidstva. Mohli bychom velmi litovat. Vždyť to není svoboda. Svoboda musí být vnitřní.

A z vnější strany, pokud jde o rozvoj života, pokračování rodu a pokolení, žádnou svobodu nemáme! Zde musíme jednat jako živočichové a přesně určit: to je živočišný způsob života (rodina) a vše ostatní je duchovní. A v žádném případě se nedotýkat této neotřesitelné hranice, která se nazývá „rodina“, jinak lidstvo ukončí svou existenci.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *