Nejčastější stereotypy a mýty o kabale 10

Mýtus 10: Kabala – součást židovského náboženství

Odpověď: Nejrozšířenějším omylem je ztotožnění kabaly s náboženstvím. Podívejme se, jaký je hlavní rozdíl mezi kabalou a náboženstvím.

Náboženství věří, že Stvořitel mění svůj postoj k člověku v závislosti na jeho činech.

Pokud jsem dobrý, Stvořitel se ke mně bude chovat dobře, tj. On změní svůj postoj. Tímto způsobem náboženství nutí člověka, aby si našel způsoby, jak ovlivnit Stvořitele: dávat milodary, zapalovat svíčky… Ať už je to cokoliv, všechna náboženství mají své rituály. Lidé si vytvářejí celý systém hierarchie – kdo umí Stvořitele lépe prosit, kdo je mu blíž, kdo ví, jak Ho má co nejúčinněji žádat, na koho se má obrátit jako na prostředníka a poprosit: „Modli se za mě.“

Lidé tuto psychologickou pomoc potřebují a jsou ochotni za to zaplatit. Člověk ve špatném stavu věří v cokoli. „Udělej pro mě nějaký zázrak, změň něco, ať se najednou ocitnu v jiném rozpoložení.“ To možné není a nikdy ani nebude, protože máme co do činění s jasnými zákony univerza. Tyto zákony jsou popsány v kabalistických knihách.

Věda kabala říká, že Vyšší moc je neměnná. Stvořitel nemění svůj postoj k člověku – On je dobrý, Dávající dobro.

Kabalisté nám radí: „Lidé! Přestaňte se zabývat hloupostmi – Stvořitel je neměnný. Svět si vytváříte vy sami, svými smysly. Změňte se a uvidíte – jako by se změnil sám svět, jako by se změnil postoj Stvořitele k vám. Ne, jednoduše Ho vy budete vnímat jinak.“ Stejně jako zlobivé dítě, když se napraví, cítí úplně stejný postoj svých rodičů jako hodné, dobré dítě.

Věda kabala nám říká, že všude kolem nás existuje jediné Vyšší neměnné světlo, které je v absolutním klidu a ovlivňuje nás. Účinky, které prožíváme, jsou ve vztahu k nám uspořádány tak, že nás ovlivňují absolutním Dobrem.

Abychom pochopili skutečný vztah kabalisty ke Stvořiteli, můžeme si vzít za příklad kabalistickou modlitební knihu, v níž nejsou obyčejná slova vyjadřující lidské pocity, ale jednotlivá písmena: mnohokrát „alef“, mnohokrát „bet“ atd. – to vše, co je v ní napsané, označuje duchovní úkony, které musí člověk, když se napravuje, vykonat. A tehdy do sebe přijímá Vyšší světlo.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *