Energie není nedostatek, je nedostatek „normálnosti“

Navzdory zvýšené výrobě energie z obnovitelných zdrojů a navzdory zpomalení výroby automobilů, cena ropy závratně roste. Přestože stále méně elektráren spaluje uhlí, ceny uhlí také prudce rostou.
Také cena zemního plynu stoupá a zdá se, že poptávka po energii převyšuje nabídku ve všech zemích a u všech druhů energie. Copak se zdroje energie na Zemi během několika měsíců tak drasticky zmenšily? Odpověď zní jednoznačná: „Ne!“ Energie není nedostatek, je vážný nedostatek „normálnosti“ v mezilidských vztazích. Doufám, že současná krize přivede šílenou spotřebu lidstva alespoň trochu do nějakých rozumných mezí.

Energetická krize naznačuje, že spotřebováváme příliš mnoho. Vyrábíme příliš mnoho, přebytečnou produkci vyhazujeme do koše, znečišťujeme půdu, vzduch a vodu, a pak si stěžujeme, že nemáme dost. Je to asi tak příčetné, jako kdybychom zabili své rodiče, a pak žádali soud o milost, protože jsme nedávno osiřeli.

Je načase, abychom přehodnotili vše, co vyrábíme – jak rozdělujeme výrobu, zisky a zboží, které služby jsou nezbytné, a které zbytečné a, co je úplně nejdůležitější, jak se chováme jeden k druhému. Cíl tohoto procesu by měl být každému jasný: přežití.

Nejsou v tom žádné postranní úmysly, žádná snaha někoho ovládnout nebo připravit o moc či bohatství. Jde prostě o to, že nás realita nutí brát ohled na celé lidstvo a celou planetu. Pokud tak neučiníme, celá naše civilizace se zhroutí jako domeček z karet.

Protože to stále nechápeme a trváme na tom, že budeme věci dělat tak, jak jsme je dělali vždycky – prostřednictvím mocenských her, očekávám na severní polokouli velmi chladnou a ponurou zimu. Kvůli energetické krizi bude mnoho lidí v temných a studených domech, nebude benzín do aut a obnovitelné zdroje energie nenahradí tradiční zdroje, protože v zimě bude málo slunce. Doufám, že nás to alespoň přiměje přehodnotit naše priority. Pokud ne, bude příští léto ještě horší než toto příšerné, které právě skončilo.

Vím, že mnoho lidí spoléhá na to, že obnovitelné zdroje energie vyřeší energetické problémy lidstva. Myslím, že se mýlí. Energie je dostatek, mnohem více, než skutečně potřebujeme. Už zítra bychom mohli snížit emise nejméně o polovinu. Čím více toho však máme, tím lačnějšími se stáváme, takže naše žízeň po energii nebude nikdy ukojena, a my nikdy nepřestaneme vykořisťovat planetu, ani jeden druhého, dokud se nepoučíme a nezačneme se k sobě navzájem chovat lidsky.

Chováme se jako rozmazlení spratci, kterým rodiče koupí, co si zamanou. Nyní našim rodičům došly peníze a naše dětství skončilo. Je čas, abychom dospěli a chovali se jako zodpovědní dospělí lidé, kteří se starají o celé lidstvo tak, jako se matka stará o celou svou rodinu. Budeme-li přemýšlet jako jedna rodina, dosáhneme „normálního“ stavu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *