Sopečné erupce jsou také nápravou

Již několik týdnů nyní dochází ve Středozemním moři a jeho okolí k sérii seismických událostí.Nejprve vybuchla hora Athena v Itálii. Poté zasáhla Krétu série zemětřesení a v současné době vybuchla hora Cumbre Vieja o něco jižněji, na španělském ostrově La Palma u pobřeží Maroka. Nic se neděje bez příčiny. Pokud víme, že realita směřuje k rovnováze, pak k ní také směřují zmíněné události. To, co se musíme naučit, je, jak dosáhnout rovnováhy, aniž bychom na cestě k míru procházeli otřesy a katastrofami.

Biologové tomu říkají „homeostáza“, fyzikové entropie neboli „stav termodynamické rovnováhy“. Ať tak či onak, konečným, zdravým stavem přírody je rovnováha, harmonie. Sopečné erupce, zemětřesení, mohutné bouře a další hrozby poukazují na míru nerovnováhy v přírodě. Jsou to ventily, jimiž příroda uvolňuje nadměrný tlak na jejích různých úrovních. Čím intenzivnější je tlak, tím větší je i přírodní katastrofa.

Hněv přírody

Když budeme kolem sebe hledat příčinu rostoucího tlaku přírody, nenajdeme ji. Zdá se, že erupce přicházejí bez příčiny. V minulosti si lidé mysleli, že k tomu, aby usmířili bohy, tedy přírodu, musí obětovat jiné lidské bytosti, někdy i děti. Když se stali „civilizovanějšími“, začali obětovat zvířata, pak rostliny, až člověk od obětí upustil úplně. Hněv přírody je však stále velmi významnou součástí našeho života.

Jde o to, že zjevný hněv přírody má svůj důvod, o němž dnes víme, že je to nerovnováha a že je třeba něco obětovat, abychom přírodu „uklidnili“. Avšak to něco není mimo nás, ale v nás: Je to naše vlastní ego, naše sebestředná povaha, která je v nás zakořeněna od narození.

Nyní své ego uctíváme. Uspokojujeme jeho rozmary a nepřejeme si nic jiného než mu vyhovět.

Pokud ho však budeme uctívat i nadále, zničíme naši planetu a tím i sami sebe. Jediný způsob, jak zajistit dobrý život pro všechny, je myslet na všechny a nejen na sebe.

Začneme-li pěstovat více integrující myšlenkové vzorce, více péče a vzájemné odpovědnosti, zásadně změníme svůj život. Jediný prvek, který není v rovnováze se zbytkem přírody, zmizí, hněv přírody ustane a zavládne mír.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *