Příspěvky

Sopečné erupce jsou také nápravou

Již několik týdnů nyní dochází ve Středozemním moři a jeho okolí k sérii seismických událostí. Read more