Proč děti nechtějí žít

Ve Francii se na Twitteru svěřil sedmiletý chlapec, že chce spáchat sebevraždu. Řekl se slzami v očích: „Je mi sedm let. Už dlouhou dobu mě bije jeden kluk. Teď bije i mého mladšího bratra. Řekl jsem mámě, že chci odejít k Bohu a zemřít. Už to dál nedokážu snášet.“

Média tuto zprávu rozšířila ve Švédsku, ve Francii a v Belgii. Vyvolalo to velký rozruch. A ukázalo se, že v těchto třech zemích trpí kvůli šikaně ve škole 30 % dětí.
UNESCO zveřejnilo informaci, že je každé třetí dítě na světě vystaveno posměchu svých spolužáků, a toto číslo je děsivé – 246 milionů dětí po celém světě.

Vidíme, že nyní buď samy děti vraždí, nebo chtějí spáchat sebevraždu. Prostřednictvím internetu se po celém světě šíří nebezpečné hry, když děti hrají „modrou velrybu“, páchají pod vlivem sugesce nebo touhy zjistit, co je za prahem tohoto života, jakési nelogické věci.

Proč se děti tímto způsobem rozhodují v tak mladém věku?

Taková rozhodnutí vznikají právě v tomto věku. Ve věku šesti nebo sedmi let a dále si dítě začíná nejasně uvědomovat otázku o smyslu života. Ale samozřejmě na ni nemá žádnou odpověď. Vidí, že všichni dospělí existují jako hračky na setrvačník.

Tudíž jasně cítí, že bude muset dělat to samé: vstávat, chodit, rodit děti, vychovávat je, pracovat, vracet se domů, někam jít, cosi plnit a pak zemřít.

Ve věku šesti nebo sedmi let je prostě neuvěřitelné, že by bylo možné přijmout takový obraz světa, takové lidstvo, takový život. Je zcela přirozené, že vyvstává otázka, zda má život vůbec nějaký smysl. A tehdy se jeví jako to nejlepší prostě se života zbavit.

Člověk, který přijme takové rozhodnutí, se musí cítit naprosto sám a bezmocný. Cítí se vnitřně osamělý. A nemá to s kým sdílet, protože to je jeho vnitřní pocit a díky tomu o tom nemůže mluvit. Nemá možnost se otevřít.

Ale v tomto labyrintu života jsou vždy některé chodby slepé, a jsou tam také chodby, které vedou na druhou stranu. Jak tuto chodbu může najít malý chlapec?

Kvůli tomu se v naší generaci odhaluje věda kabala a lidé již začínají pociťovat stav beznaděje. Ve výsledku se spolu musí věda kabala a zklamaná generace setkat. A tato generace najde prostřednictvím vědy kabaly smysl života, vchod do Vyššího světa, do vyššího života.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *