Odměna a trest z pohledu kabaly

Co je odměnou a co trestem z hlediska vědy kabaly?Z hlediska Programu stvoření je odměnou veškeré úsilí člověka vedoucí k dosažení podobnosti se Stvořitelem. A tam, kde se k němu člověk nedokáže překonat, musí vidět trest.

Jinými slovy, dostane-li člověk příležitost dosáhnout podobnost se Stvořitelem a on ji využije, pak je pro něj odměnou již samotná práce. A naopak.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *