Proč dospělí lžou

Oblíbené přísloví z Latinské Ameriky říká: „Děti a opilci vždy říkají pravdu.“ Proč s přibývajícím věkem ztrácíme tuto upřímnost a pravdivost? Proč se člověk přiklání na stranu lži?

Protože cílem vývoje našeho mozku je chránit nás před utrpením, které si můžeme způsobit. A jelikož neustále toužíme po egoistickém naplnění, jsme nuceni tento záměr skrývat, a tak neustále klameme. Ukazuje se, že jsme všichni lháři, protože pro druhé nechceme dělat nic dobrého, ale navenek pokrytecky předstíráme, že si vzájemně prokazujeme dobré skutky.

Jeden před druhým se snažíme skrývat své záměry, které směřují pouze k využití ostatních ve svůj prospěch.

Pouze prostředí určuje, jak blízko nebo daleko bude člověk od pravdy. Prostředí člověka ovlivňuje a dokáže ho radikálně změnit z jedné polarity do druhé: může učinit člověka dobrým, laskavým k ostatním, anebo ho komplexně změní k úplnému opaku.

Vytvoříme-li společnost, ve které budou všichni souhlasit s vytvářením dobrých vztahů jako s nejdůležitější hodnotou, pak bude možné naučit děti i dospělé správnému přístupu. Každý musí pocítit, že je závislý na ostatních a je povinen se k nim chovat s úctou. Cítíme-li naši závislost na všech, pak pro nás nebude těžké chovat se láskyplně ke všem.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *