Proč potřebujeme Tóru?

V jakém okamžiku skrze sebe necháváme projít duchovní pokyny – Tóru?

Tóra je systém správného vzájemného působení všech částí stvoření (neživých, rostlinných, zvířecích i lidských) a jejich uvedení do určitého vzájemného spojení. To znamená, že Tóra je realizace nápravy systému interakce mezi rozbitými částmi stvoření, rozdílnými touhami a zlomenými dušemi.

Ve chvíli, kdy se ve mně probudí touha dostat se z rozbitého stavu do sjednoceného, začnu studovat Tóru. Do tohoto okamžiku ji absolutně nikdo nepotřeboval. Po mnoho tisíc let existovalo lidstvo v takovém stavu, kdy pro něj byla Tóra zcela zbytečná a dodnes ji mnozí nepotřebují.

Období od přijetí Tóry po vstup do země Izraele je obdobím nevědomé nápravy – stejně jako dítě, které se nejprve plazí po čtyřech a pak se učí chodit, tak se celé lidstvo naučilo jíst, pít, stavět a rozvíjet se.

Vždyť v člověku přirozeným způsobem existuje egoistická touha, která ho automaticky posouvá, a tudíž nepotřebuje žádnou Tóru – systém umělých znalostí a činů obecně, protože dostane buď odměnu, nebo trest přímo od přírody v reakci na své činy. A tak je jednoduchým a stručným způsobem veden a učen.

Ale když přijdeme do stavu, kdy musíme vědomě přijít do kontaktu s přírodními zákony, musíme je znát, abychom je mohli vědomě plnit. Začínáme cítit, že když je budeme plnit egoisticky, jako předtím, pak tím budeme velmi trpět.

V naší době lidstvo odhaluje svou zkaženost, která nás může vést k takovému utrpení, jako bychom se obrazně řečeno „požírali“. A tak je odhalena Tóra.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *