Uvidět celý vesmír

Stvořitel vytvořil všechny světy v různém stupni skrytí, až po ten úplně poslední, hmotný svět, ve kterém Ho už vůbec necítíme. Co to znamená, že necítíme Stvořitele? Co přesně necítíme?

V hmotném světě cítíme sami sebe jako malé touhy, které se chtějí těšit z mikro-dávky Světla, které je naplňuje. Tento zlomek Světla je vnímán jako život v našem těle a nic víc.

A když prostřednictvím studia kabaly odhalujeme své skutečné schopnosti, pak také dostáváme šanci postupně rozvíjet svá přání a pozvedat se nad nimi. To se nazývá dosažení vlastnosti odevzdávání skrze lásku k bližnímu.

Všechny naše touhy se tak stále více podobají touhám Stvořitele a v tomto stavu Ho začneme poznávat, cítit, přibližovat se k Němu. Když se Mu začínáme podobat, můžeme vidět celý vesmír a všechny světy.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *