Vzdělání spojené s Blockchainem bude základem pro budoucí národy

Představte si svět, kde decentralizovaná virtuální síť řídí každý aspekt našeho života, kde se potřebujeme pouze soustředit na vzájemnou pomoc, abychom se stali lepšími lidmi, a to je všechno.
Technologie Blockchainu bude hrát klíčovou roli při vytváření budoucí společnosti, kterou budeme společně utvářet. Avšak aby tato nová technologická etapa mohla fungovat v náš prospěch, budeme k ní muset přizpůsobit náš způsob myšlení a přijmout nové koncepty a nové hodnoty.

Potřeba reorganizovat lidstvo

Různé složité a hrozivé scénáře, které se dnes odehrávají v podobě sociální polarizace, politické nestability, destabilizace klimatu, masové imigrace, technologické nezaměstnanosti a dalších, jsou ve skutečnosti prvními známkami nového lidství. Je to proto, že narození něčeho nového je vždy bolestné a právě to nyní zažíváme.

Budeme muset reorganizovat lidskou společnost skutečně komplexním způsobem, abychom zajistili, že budou naše vzájemná propojení přispívat naší prosperitě a budou synchronizována se systémem přírody. K tomu je třeba společně s našimi technologiemi změnit ještě jedno – sebe.

“Národy v cloudu” budou hrát klíčovou roli

Podle futuristy Dr. Roeya Tzezana v následujících letech již nebudeme potřebovat územní instituce, které v našem světě máme dnes. Většina vládních a civilních služeb bude poskytována automaticky a může být řízena na dálku prostřednictvím vznikajících, ale vysoce spolehlivých technologií, jako je například Blockchain. “Národy v cloudu” budou v podstatě virtuální cesta spojení jakékoliv skupiny jednotlivců pod společnou identitou a vytvoří si vlastní “Smart Contracts” (inteligentní smlouvy) pro správu svých vztahů.

Na rozdíl od dnešních fyzických zemí nebudou tyto virtuální entity omezeny územím a členové budou moci přicházet, jak se jim zlíbí. Tyto “Národy v cloudu” nakonec budou mít potencionál distribuovat rozhodovací procesy svým občanům, což by postupně mohlo způsobit zastavení mnoha zastaralých vládních institucí.

Tím, že bude veškeré lidské chování automaticky monitorováno a přiváděno do této rozsáhlé sítě, “Národy v cloudu” také budou zahrnovat decentralizované systémy spravedlnosti. Každému občanovi bude dostupná okamžitá spravedlnost v kterémkoliv bodě sítě, díky čemuž se většina stávajících funkcí soudu stane nadbytečná.

Navíc “Národy v cloudu” umožní spolupracujícím ekonomikám, aby síla nebyla soustředěna do rukou několika jednotlivců. Dále by měli být k dispozici systémy pro výpočet základních potřeb každého člověka; každý si bude moci na 3D tiskárně vytisknout vše, co bude potřebovat.

Unikátní role “Židovského národa v cloudu”

Aby byl učiněn další krok vpřed, Dr. Roey Tzezana spolupracuje s židovskými mysliteli a výzkumníky, kteří vyvíjejí projekt “Židovského národa v cloudu” –
virtuální stát, který sjednotí Židy z celého světa. Budou přijímat služby plně “decentralizovaným způsobem bez zeměpisných omezení”.

Základní hodnoty “Židovského národa v cloudu” určuje zvláštní výbor židovských mudrců. Tato významná skupina velkých myslitelů a sociálních vědců se setkává osobně, aby pro Židy formulovali univerzální hodnoty.

Cílem je vytvořit pracovní rámec pro implementaci Židovského ideálu tzv. “Tikun Olam” staronového principu, podle něhož mají Židé umožnit nápravu světa. Webová stránka projektu uvádí, že “Kodex židovského národa v cloudu” bude transparentní a otevřený a bude sdílen s každým, aby bylo umožněno další vytváření “Národů v cloudu” a aby sloužil potřebám občanů celého světa, aniž by byly zapotřebí nefunkčních vlády nebo zkorumpované režimy.

Vytvoření nového konceptu pro společnost

Doufejme, že experti, kteří si uvědomují blížící se technologickou budoucnost, také představí spolupracující společnost a podniknou kroky, jež by vznik takové společnosti umožnily. Tato vize přímo odpovídá sociálnímu učení, které se objevuje ve spisech autentické kabaly.

Zhruba před sto lety napsal kabalista Jehuda Ašlag: “Nebuďte překvapeni, kdyby se spojil blahobyt určité části společnosti s blahobytem celého světa, protože jsme se opravdu dostali do takového stavu, že je celý svět považován za jeden kolektiv a jednu společnost.”

Ve skutečnosti se nyní blížíme k potřebě vytvoření nového konceptu lidské společnosti. Zvyšující se krize v nesčetných oblastech lidské působnosti nás tlačí k přehodnocení základů naší kultury. Je to způsob, jak nás příroda posouvá k dalšímu stupni lidského spojení, což znamená změnu myšlení a změnu hodnot.

Proto by nemělo být překvapením, že jsou mezi prvními, kdo se s tímto trendem identifikuje, podnikatelé v oblasti technologií. Jsou zde také rychle identifikovatelné praktické nástroje, jež můžeme využít k vytvoření infrastruktury, která umožní nový sociální řád na všech úrovních: ekonomické, sociální, politické, vzdělávací atd.

Smart Contracts (Inteligentní smlouvy) však nestačí k tomu, aby se lidé spojili. Technologie opravdu značně zlepšuje naše schopnosti; nemůže však zdokonalit naše vnitřní vlastnosti a způsob, jakým se k sobě máme navzájem chovat.

Nejprve musí přijít vzdělání, aby byl “Národ v cloudu” modelovou společností, která podporuje skutečné vzájemné vztahy mezi občany. Vzdělávací proces, který lidé přijmou, je nezbytný. Musí se dozvědět o výhodách spolupůsobení a postavit nové formy a hodnoty pro pozitivní sociální zapojení. Nakonec bude třeba vyvinout nový způsob, jak vzájemně pociťovat jeden druhého, jak se cítit částí jednoho celku. Je to vědomý vývoj, který vyžaduje ochotu lidí měnit své vnímání světa.

Ústředním aspektem takové změny je například otázka soukromí. Pro futuristy, jako je Tzezana, je jasné, že bez ohledu na to, jak moc v dnešní době diskutujeme o právu na soukromí, v technologické budoucnosti je boj za soukromí ztracenou bitvou. Čím více budou jednotlivci skutečně ochotni se vzdát svého soukromí, tím výhodnější a účinnější budou systémy, které pro sebe budou moci vytvořit.

Ochrana soukromí v “Cloudu národů” se bude muset snížit na minimum, ale ochota vzdát se soukromí nepřijde přirozeně. Je to citlivá záležitost, která vyžaduje velkou přípravu a přijetí nových hodnot. Vzdělávací proces by nám částečně mohl pomoci, abychom ochotně vyměnili část našeho soukromí za skutečný prospěch. To je jen jeden příklad, proč je zapotřebí zvýšit lidské vědomí a podporovat lidské spojení.

Jelikož směřujeme k budoucí společnosti a dnešní technologie se před našima očima doslova vyvíjejí, budeme se muset přizpůsobit novým hodnotám a konceptům, které se nám mohou zdát utopickými. Je to však proto, že většina jednotlivců dnes postrádá pocit, že je součástí jednoho celku.

Z toho důvodu je náš hlavní zájem při vytváření společné, vzájemně propojené budoucnosti kladen na to, jakým způsobem bychom měli sami sebe vzdělávat. Spíše, než abychom se nechali vést technologií, můžeme podniknout kroky, jež směřují ke změně, kterou musíme projít – stát se propojenými lidmi ve společnosti, jež podporuje jednotu a odměňuje vzájemnou starostlivost a ohleduplnost.

V budoucí společnosti budou lidé vnímat, že když aktivně nepodporují blaho celku, nepřímo poškozují ostatní i sebe. Tehdy budou naše pokročilé technologie prospěšné všem.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *