Překrásné pohlaví, stůjte si na svém!

Je možné srovnávat pečené hovězí a tiramisu? Je možné správně volit mezi kilogramem mouky a kilogramem jablek? Samozřejmě že ne, vše je o okolnostech, že? Tak proč se neustále snažíme porovnávat a uměle vyrovnávat dvě zcela odlišné poloviny lidstva? Liší se ve všem. Od fyzických vlastností po psychologické a také pohledem na život.

Nicméně současný koncept „rovnosti pohlaví“ si domýšlivě přisvojuje soudní pravomoc a usiluje o „vyšší spravedlnost“. Není hloupé vynechat fakta kvůli ideálu vysátého z palce?

Ve skutečnosti si podmaňujeme přírodu, která, ne náhodou, nás takto stvořila. Když ženy získaly občanská práva, byl to opravdu krok vpřed. Ale když začalo vyrovnávání pod rouškou „rovnosti“, zabředli jsme do absolutní absurdity, ze které vede jen jedna cesta – zpět ke zdravému rozumu.

Představte si: máte schůzi vedení nějaké organizace nebo firmy a náhle vyskočí generová aktivistka s hrozícím prstem: – Počkejte! Je tady devět mužů a jen jedna žena! A mělo by to být pět na pět! Demokracie!

To nutí přijímat člověka podle „oblečení“, posuzovat podle pohlaví a nikoliv podle jeho profesionálních nebo lidských vlastností.

Nic z toho není demokracie a svoboda. Naopak, utlačují nás vylhané, od skutečnosti odtržené principy, které zabraňují oběma pohlavím realizovat svůj potenciál. Místo rozkvětu v harmonii a v souladu s vlastní přirozeností je „pokoříme“ malichernými „hodnotami“ a vložíme do společnosti zkreslené paradigma.

Pravdou je, že ženy a muži nemohou být stejní. „Rovnost pohlaví“ – je zjevná fikce, falešná informace vytvořená masmédiem. Snahou vyrovnat rozdíly mezi pohlavími nic nedosáhneme. Naopak, tyto rozdíly musíme respektovat. Vždyť za nimi stojí dva světy, které jsou nekonečně vzdálené a zároveň neoddělitelné.

Ve skutečnosti nepotřebujeme slepé vyrovnávání rozdílů mezi mužem a ženou, ale vzájemné doplnění s přihlédnutím k tomu, co nás odlišuje. Žena i muž si musí poskytnout podmínky pro komfortní společný rozvoj, který je v souladu s její a jeho přirozeností.

Všechny nesrovnalosti ve vztazích mezi pohlavími, všechna obvinění, nelibosti, nespravedlnosti vyplývají ze skutečnosti, že se neumíme správně přijímat a doplňovat. Naše rozdíly vedou ke konfliktům, přesto, že nám byly dány pro druhého – pro vzájemné doplnění, pro vysokou harmonii, pro lásku a dokonalost.

Pokud se podíváme na lidstvo v tomto světle, uvidíme, že role žen je skutečně kolosální. Rodí děti a vychovávají je. Udržují dům i rodinu a vnášejí do mužů ducha tvořivosti, dávají jim sílu.

Žena je základ přírody. Přesněji řečeno, žena je sama Příroda.

A úkolem muže je zaručit ji tuto základnu, poskytnout rodině potřebné prostředky a vést duchovní vývoj, ke kterému se žena může vždy připojit.

Milé ženy: neodmítejte samy sebe, stůjte si na svém! Nikdo neumí milovat a pečovat tak, jako vy. Vše, co vás odlišuje, je vaše bohatství, váš poklad, bez kterého muži neudělají ani krok bez ohledu na to, co si o sobě myslí. Děkuji Vám.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *