Zánik velké evropské civilizace, č. 1

Evropa prožívá obtížné období: ekonomickou krizi, problém uprchlíků, šíření islámu, oživení fašismu a nacismu – celé toto klubko problémů se odvíjí velkou rychlostí.

Evropa významně přispěla k rozvoji lidstva, pravděpodobně více než všechny ostatní kontinenty. V čem tkví příčina, že se právě v Evropě rozvinula taková vysoká civilizace?

Starověká civilizace vznikla na Středním východě – ve starověkém Babylonu, v Persii. Ale pak se to všechno přesunulo do Evropy: do starověkého Řecka a starověkého Říma, jež vybudovaly evropskou civilizaci.

Z Řecka do Evropy přišla věda a filozofie, kterou řečtí vědci obdrželi od Židů ještě v době Prvního chrámu až do zničení Druhého chrámu, tedy tisíc let před naší érou. Píší o tom sami evropští vědci a filozofové.

Řím poskytl sociální systém, který rozvinul Evropu. V době, kdy byla Římská říše na vrcholu svého rozkvětu a síly, byla Evropa ve skutečnosti zcela barbarská. Pokud by si Římané Evropu nepodmanili a neprošli ji křížem krážem až k nejsevernějším hranicím, není známo, co by se s evropskou civilizací stalo.

Římané dali Evropě státní strukturu, položili a vydláždili cesty. Talmud píše, že jak padala Judea, Římská říše převzala její sílu a moudrost, a na tom se pozvedla. Ve skutečnosti všechno přišlo z Izraele, ze zkázy, kterou prožil židovský národ. Duchovní poznání národa Izraele, jeho duchovní porozumění a síla vyschly a zbyly z nich jenom žalostné drobečky.

Národ Izraele nevěděl, jak je používat, protože vůbec nebyl stvořen kvůli tomu, aby něco stavěl v tomto materiálním světě, nýbrž pouze ve světě duchovním. Římané toto poznání převzali a na jeho základě vybudovali materiální život v evropských zemích.

Velmi tomu dopomohla válečná tažení Alexandra Makedonského, který také prohlašoval, že se snaží předat tento současný, vědecký, rozvinutý, státní způsob života celému světu. V tom spočíval cíl jeho dobyvačných tažení.

Kromě toho v rozšiřování římského vlivu v Evropě velmi pomohlo křesťanství, které bylo převzato od Židů a vyrostlo na základě těch zbytků, které se uchovaly po zničení Druhého chrámu. První křesťané byli Židé a po zhroucení Chrámu se křesťanství stalo novým náboženstvím.

Křesťanství zavazovalo své přívržence k tomu, aby toto náboženství rozvíjeli a šířili ho dále, připojujíce k němu nové duše. Právě to podnítilo starobylý Řím, aby dobyl Evropu a přinesl tam vědu, filozofii a náboženství.

Předtím byla Evropa obývána barbary, kteří uctívali duchy. Křesťanství jim dalo systém, knihy. Začala se rozvíjet malba, vždyť lidé byli negramotní a potřebovali kresby k tomu, aby jim bylo možné vysvětlit ideu.

Na troskách zničeného židovského Chrámu v podmínkách nemožnosti pokračovat v duchovní ideji, která klesla a roztříštila se, rozkvétalo náboženství a filozofie. Celá evropská civilizace vyrostla z několika drobků, jež zbyly z tajné moudrosti, kterou měli Židé.

Pokračování následuje…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *