Deficit žen vede k válce

Vědci troubí na poplach: stanovili deficit žen v planetárním měřítku. Vždy se říkalo, že na světě je více žen než mužů. A teď je jich najednou méně. Deficit se odhaduje na dvacet tři milionů sto tisíc žen.

Na druhé straně vědci věří, že nerovnováha ve světě, tj. hrozba jaderného útoku a všech konfliktů obecně, vypovídá o nepřítomnosti žen v rozhodovacích týmech zejména na nejvyšší úrovni.

Co ženy přinášejí? Jaký komponent vkládají do procesu komunikace, dorozumění?
Od dětství, kdy si dívky hrají s hračkami, budují dům, vaří jídlo v malém nádobíčku a chlapci si hrají na válku, soutěží spolu atd. Dívky si hrají s panenkami a chlapci se honí za míčem nebo do něčeho mlátí. Jedná se o přirozené uvolňování vnitřní energie – mužské a ženské. Je proto přirozené, že pokud bychom mohli ženám umožnit, aby se více zapojily v našich organizacích, pak by to samozřejmě bylo pro svět mnohem nadějnější.

Vědci tvrdí, že vzhledem k tomu, že muži jsou ambiciózní, mají sklon k vítězství, převládá v nich konkurenční základ, touha po vítězství, vede to ke konfliktům a k excesům.

Podle průzkumu realizovaném na ženách, které zastávají vysoké funkce v parlamentu, však vědci popírají, že by ženy byly ve srovnání s bojovnými muži holubice. Říkají však, že ženy vnášejí do vztahů racionalitu, kreativitu, proces spolupráce.

Proč je to tak? Kde leží tento spouštěč, když jsou oba – jak ženy, tak i muži – egoisté?

Ženy jsou větší egoisté. Proto mají sklon ke všem druhům spojení, ke kompromisům, neboť je to lepší než jakákoli válka. Velmi střízlivě zvažují všechno, co se děje. Mají dobrou rezervu zdravého sobectví, samy sebe jasně prověřují a zvažují: „Ano, je to zapotřebí udělat takto. A pokud ne, pak budu plakat.“

V dívce se projevuje egoismus ve formě panenek, v chlapci ve formě her na válku. Ale obojí je egoismus. Který je lepší? Ženský. Je nakloněn tomu, aby vše bylo učiněno měkčí – bylo dosaženo přátelství, spolupráce, něčeho, co nepovede k hrozným nezvratným procesům.

U mužů je naopak tato egoistická složka tvrdá. Nemyslí na to, co bude zítra, je odhodlán vše rozbít dnes. Ale oba jsou egoisté!

Pokud se mě ptáte na úrovni našeho světa: pak je žádoucí, aby světu vládly ženy a muži pracovali pod jejich vedením. Stejně jako dítě s mámou.

Co o této interakci říká kabala?

Kabala o tom nehovoří, protože se nezabývá mužem a ženou našeho světa, když jsou oba nenapravení egoisté. Co o nich může kabala říci? – Musí být přeškoleni a pak je s nimi třeba pracovat.

Každý by měl být tím, čím je, pouze je zapotřebí, aby se praktickou cestou napravil na úroveň Stvořitele. A to je vše! Nic jiného není třeba.

Nechci mluvit o tom, kdo je lepší nebo horší. Každý se musí napravit tak, aby vykonával dobrou práci pro lidstvo. A v tomto postoji všichni uvidí, jak se navzájem doplňují a nakolik potřebují jeden druhého – muži i ženy.

A co genderová nerovnováha?

Pak žádná nevyváženost nebude. K tomu je však nutné u obou odstranit celou egoistickou složku. A jak na to? Je to velmi jednoduché – pomocí metodiky nápravy a vzdělávání. Jinak to není možné. Máte-li o to zájem, přijďte na naše kurzy.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *