Příroda má své Robiny Hoody

Uhlík je obchodovatelnou měnou lesa. Stromy v rámci procesu fotosyntézy absorbují uhlík z atmosféry a část z něj sdílejí s houbami, které rostou na jejich kořenech.Houby jim na oplátku poskytují živiny a minerální látky, jako je dusík a fosfor, které neumějí vstřebávat přímo z půdy. Studie Izraelské společnosti pro ekologii a vědy o životním prostředí zjistila, že houby nevyužívají veškerý uhlík pro sebe. Místo toho „kradou“ uhlík ze silnějších stromů a předávají ho slabším. V jistém smyslu jsou pro stromy jakýmsi Robinem Hoodem, který okrádá bohaté a dává chudým.

Opět se ukazuje, že tam, kde vidíme “přežití nejsilnějšího“, je ve skutečnosti „přežití nejpřátelštějšího“. Ego před námi skrývá pravdu a brání nám v budování klidného a bohatého života pro sebe.

Na co poukazují empirické důkazy

Vazby mezi lidmi jsou mnohem složitější a komplikovanější než vazby mezi stromy. Kdybychom naše vazby správně využívali, mohli bychom mít všichni dostatek, i kdyby na světě bylo mnohem více lidí, než je současná světová populace. My však naše vzájemné propojení správně nevyužíváme. Používáme je ke zneužívání a ovládání druhých. Tím se odsuzujeme k věčným válkám a nevyhnutelné zkáze.

Naše ego nás zaslepuje. Dává nám pocit, že když se o své bohatství rozdělíme, budeme mít nedostatek. Empirické důkazy však ukazují, že ti, kdo sdílejí bohatství, mají nakonec větší hojnost než ti, kdo to nedělají, a to jak po finanční, tak po citové stránce, zatímco ti, kdo jsou hamižní, končí v životě jako poražení.

Například současné krizi v oblasti počítačových čipů se dalo předejít, kdybychom pouze koordinovali své potřeby, místo aby se každá společnost zásobila a tím “vyprázdnila regály“. Krize v lodní dopravě, kdy lodě čekají týdny před přístavy, než mohou vyložit svůj náklad, je také zbytečným důsledkem naší neochoty spolupracovat a brát v úvahu potřeby ostatních.

Chceme-li propojení v naší společnosti využít v náš prospěch, musíme začít přemýšlet o tom, jak propojení využít pro společné dobro, a ne jen ve prospěch těch, kteří jsou u moci. V opačném případě se nedostatek dodávek prohloubí natolik, že budeme mít problém zajistit si ty nejzákladnější a nejpotřebnější základní potraviny.

Možná pro nás není přirozené sdílet tak, jako je to přirozené v přírodě, ale nemáme na výběr. Právě proto jsme dostali inteligenci, abychom se pomocí svého intelektu naučili, proč se sdílení vyplácí. Příroda má své Robiny Hoody, my nemáme nic než film. Takže pokud chceme klidné a hojné zítřky, musíme v sobě pěstovat skrytého Robina Hooda.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *