Přimknout se ke Stvořiteli

Přimkněte se ke svému Stvořiteli, jak jste to dělali až do dnešního dne. (Proroci, Kniha Jozue, 23:8)

Splynutí (dvekut) znamená, že se vším, co je ve vašich pocitech a chápání, se musíte co nejpevněji přimknout ke Stvořiteli, jako dítě, které se schoulí do náruče matky. V ní vidí zdroj života, bezpečí, porozumění, všechno!

Jste-li v takovém spojení se Stvořitelem, když s Ním splynete se všemi svými silami a myšlenkami, pak už nic jiného nepotřebujete. Neměli byste mít žádné jiné pohnutky, touhy, nic! Všechno odevzdáte Jemu a Stvořitel, jak se říká, to dokončí za vás.

Opravdu se chce žít v takové důvěře. A každý může a měl by, každému se to nabízí. Proto zde nejsou žádná privilegia jedněch před druhými.

Chceš? – Prosím.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *