Jak bojovat s inflací

Složitá situace ve světě, epidemie a válka vedly k prudkému nárůstu inflace, jaký nebyl zaznamenán už mnoho let. Toto téma dnes znepokojuje hodně lidí, kteří jsou nuceni snížit svůj rozpočet a změnit zaměstnání. Neklid vyvolává to, že vlastně nerozumíme příčině inflace.

Skutečným důvodem není válka mezi Ruskem a Ukrajinou, ani epidemie koronaviru, se kterou si už tak nějak umíme poradit. Nejsou to ani rozmary počasí s extrémním vedrem, extrémním chladem nebo suchem, nejsou to nálety kobylek a dokonce ani nedostatek ropy, plynu nebo uhlí. Ve skutečnosti se světová ekonomika náhle dostává do recese podle určitého cyklu.

Přestože má inflace mnoho zdánlivě objektivních důvodů, pravdou je, že nikdo nedokáže pojmenovat ten skutečně správný, který by vysvětlil, co se děje.

Myslím si, že hluboce pravdivou příčinou jsou absolutně nesprávné mezilidské vztahy v celosvětovém měřítku. Naprosto neodpovídají stavu světa, který se stal uzavřeným, propojeným, integrálním.

Musíme cítit a chápat, že každý závisí na všech, a budovat globální ekonomiku ve více ucelené, propojenější formě. My to však neděláme.

Je zřejmé, že zaostáváme za světem, který se stal mnohem více jednotným, propojeným. A my, lidé, takovou společnost nebudujeme nejen v ekonomických, ale hlavně v našich mezilidských vztazích. A proto se dostáváme do takových potíží.

Podle problémů, které zažíváme v lidské společnosti, ve světě jako celku, ale i v jednotlivých zemích, a to zejména kvůli konfliktům mezi státy, je jasné, že jsme všichni egoisté. Nikdo nepřemýšlí o společném světovém systému, ale naopak – každý přemýšlí o sobě a neuvědomuje si, že jsme stále závislí jeden na druhém.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *