Jak řešit spory a neshody?

V době hlubokých propastí a prudkých sporů se přirozeně snažíme uhasit oheň. Po uhašení požáru však máme tendenci zanedbávat další důležitou práci, kterou musíme vykonat.

Válka, jíž jsme svědky dnes, je výsledkem naší minulé nedbalosti. Pokud chceme nejen deeskalovat válku, ale také zabránit v budoucnu jejímu opakování, musíme zničit její kořeny a shodnout se na dvou základních principech: 1) Musíme se dívat za hranice dobra a zla, protože jeden druhého nikdy nepřesvědčíme o tom, že my máme pravdu a „ti druzí“, že se mýlí. 2) Vytvořit si pouto nad názorovým nesouhlasem. Pěstovat vazby, které posilují naše spojení do té míry, že vytvářejí nové pouto nad horou nenávisti, která stále žije a bude žít pod ní.

Pokud podnikneme tyto dva kroky, objevíme úžasnou pravdu: Spory samy o sobě podněcují vznik vzájemného pouta. Bez sporu může nastat klid, spokojenost nebo lhostejnost, ale nikdy nevznikne pouto, blízkost srdcí.

Posilovat pouto

Spory nás nutí dělat dvě věci: 1) Rozhodnout se, jestli chceme zachovat naše spojení. 2) Pokud ano, musíme ho posílit tak, aby pouto mezi námi bylo vždy silnější než neshody, které se objevují.

Pokud se neshody přestanou objevovat, nebude důvod posilovat pouto. Pak stejně jako nepoužívaný nástroj zreziví a rozpadne se.

A naopak, objeví-li se nové neshody, přinutí nás pracovat a napravit tyto nové rozpory, které se objevily. Výsledkem je, že pouto mezi námi roste a je ještě silnější než dříve.

Představte si například dům. Pokud si chcete postavit dům v krajině, kde nikdy nefouká příliš silný vítr, není příliš silný déšť a teplota je vždy mírná, nemusíte ho stavět velmi pevný, s dobrou izolací a střechou, která vydrží i sněhovou bouři. Pokud však žijete v zemi, jejíž podnebí je nehostinné a bouřlivé, musíte postavit velmi pevný dům, abyste byli v extrémních podmínkách v bezpečí a teple. Jednoduše řečeno, právě potíže vás přinutí postavit pevný a solidní dům. Nebýt jich, tak byste se o to ani nepokusili.

Totéž platí i pro technologie. Všechno, co jsme kdy vyvinuli, vzniklo proto, abychom překonali obtíže a překážky. Výsledkem jsou moderní technologie. Chtěli bychom se raději obejít bez překážek a vrátit se k životu v jeskyních? Jsem si jist, že ne. Při zpětném pohledu si překážek a potíží vážíme a často je láskyplně nazýváme „výzvami“, protože díky nim jsme se stali tím, kým jsme.

Totéž platí i pro spory. Jsou zde proto, abychom se postavili výzvě a vybudovali na jejich vrcholu pevnější pouta. Stejně jako všechny překážky nás pohřbí, rozhodneme-li se pro nečinnost. Pokud je však využijeme k zamýšlenému účelu – k budování pouta a utužování našeho spojení, pozvedneme se na novou úroveň a dosáhneme nebývalých výšin.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *