Kabalistické pojmy: „Svět nekonečna“, „Světlo“, „Sfira“

Světem nekonečna označujeme stav, ve kterém stvoření dosáhne poznání jeho absolutní nekonečnosti.

Vždy se hovoří o vztahu ke stvoření, které není ve Světě nekonečna v ničem ohraničeno a cítí své neomezené možnosti. V kabale se také často používá pojem „Světlo“.

Světlo je to, co nás osvěcuje, co nám slouží, co o nás pečuje. Všechno, co se odehrává jako dobro v kterémkoli z našich stavů, až po ten nejnovější, se uskutečňuje Světlem.

Světlo je síla dávání a lásky Stvořitele.

A všechno, co je špatné, není Světlem?

Všechno špatné je odvrácená strana Světla, je to vytrácení se a vzdalování Světla.

To znamená, že vzdalování se od vlastnosti odevzdávání a lásky, od Stvořitele, se nazývá tma a přiblížení se nazývá světlo?

Ano. Světlo je síla, která nás přibližuje.

V kabale je používán také pojem „Sfira“. Co je to?

Sfira od slova „sapir“, „svítící“, je touha, která se stala podobnou touze Stvořitele, stává se vlastností odevzdávání, a proto v sobě může shromažďovat Světlo a začít zářit.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *