Symboly Jom Kipur

Poznámka: V předvečer svátku Jom Kipur se provádí obřad „kaparot“ – „vykoupení“. Vypadá to jako pohanský obřad, při kterém vezmou kohouta, točí s ním nad hlavou a pak ho zabijí.

Odpověď: Faktem je, že zvyky mnoha náboženství nám dnes připadají zvláštní. Na naši fyzické úrovni člověk ve jménu vykoupení jakoby obětuje místo sebe kohouta, představuje si sebe v podobě tohoto kohouta.

Ve skutečnosti to tak samozřejmě není, protože z pohledu kabaly se vše děje na duchovní úrovni.

Poznámka: Existuje také zvyk, přání, abychom byli zapsáni do Knihy života – „Gmar chatima tova“ („Dobrý zápis v Knize života“).

Odpověď: Kniha života je také alegorií, symbolem Vyššího světla, které zaznamenává všechny činy člověka. V míře, v jaké chce člověk používat toto Světlo ke své nápravě, k podobnosti se Stvořitelem, jsou zaznamenány jeho dobré skutky.

Ukazuje se, že člověk sám, nejen během roku, ale po celý svůj život, zapisuje své činy: když přitahuje Vyšší světlo nápravy, jsou to dobré skutky, když ho nepřitahuje, jsou zlé.

Otázka: Existuje názor, že jaký bude Jom Kipur, takový budeš mít život v příštím roce. Ovlivňuje to nějak náš běžný život?

Odpověď: Ve skutečnosti nic v našem světě neovlivňuje duchovní svět, kromě našich vzájemných vztahů. Je to tak i řečeno, že Jom Kipur je nenapravuje. Člověk je musí napravit sám.

Stvořitel může ten den jakoby odpustit všechny hříchy, kromě zlého vztahu k druhým. To je výše Jeho záměru, pod kterým stvořil náš svět, Vesmír. A čím jsme si navzájem citově, duchovně bližší, tím jsme blíže ke Stvořiteli.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *