Atrakce s názvem „Hry se smrtí“

V Šanghaji byla otevřena atrakce s názvem „Hry se smrtí“. Člověk, který vstoupí do hry, musí odpovědět na otázku.

Pokud odpoví špatně, položí ho na běžící pás a je odvezen do krematoria. Tam je zdánlivě zpopelněn, uložen do urny a po nějakém čase se „znovu narodí“.

Hra přináší lidem velmi intenzivní pocit vzrušení. Tvrdí, že jim umožňuje přemýšlet o smyslu života.

Je to tak, k poznání pravdy donutí člověka až strach ze smrti, nebo je to možná beznaděj, které se projevují při ztrátě kontroly nad svým životem.

Nejde o filozofii, jak to říci, jde o pocit doživotního vězení, konečnosti života. A i když existuje možnost nějaké transformace, stejně bude muset nakonec zemřít.

Proč ten strach ze smrti?

Co nám smrt přináší? Především pocit marnosti života.

Zapomínáme na to, šetříme na horší časy, abychom něco zanechali svým dětem, vnoučatům atd. Nedokážeme si ani představit, že za řekněme 500 let, nikdo z nich nebude existovat. Co v historii znamená 500 let? Kde budou děti, vnoučata, co zbyde po tom všem?

Tento proces je nezvratný a my se v něm neustále kolem dokola vrtáme. Ale řešení neexistuje. Proto vznikly všechny druhy víry založené na strachu ze smrti a prastaré představy o stěhování duší, které se objevily dávno před náboženstvími.

A k vědě kabala přicházíme po probuzení otázky: „Jaký je smysl života?“ Pokud si člověk tuto otázku položí zcela jasně, přesně, výstižně, postaví se k ní přímo čelem, přivede ho ke kabale, protože jinak na ni nelze odpovědět. Všechny ostatní odpovědi, včetně náboženství, jsou jen klamem.

Proto lze najít odpověď na otázku po smyslu života pouze tehdy, když odhalíme Stvořitele – centrální, jedinou, základní sílu přírody, která dala vzniknout všemu.

Známe její mechanické, elektrodynamické a psychologické projevy. Potřebujeme však poznat její účel, její filozofii, její život, její pohyb. Potřebujeme tuto sílu objevit, pochopit ji, uvědomit si ji, pocítit ji, být s ní v kontaktu, žít ji! Pak si uvědomíme, kdo jsme a pro co existujeme.

Lidé před touto otázkou nikam neutečou! A pokud se budou o ni vážně zajímat, dovede je k odpovědi, kterou naleznou v kabale.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *