Egoismus se liší od „egoismu“

Jaký je rozdíl mezi egoismem v duchovních světech a egoismem, který pociťujeme v našem světě?

V duchovním světě egoismus neexistuje. Jedná se o úplně jiný „egoismus“, který nelze srovnávat s naším. V duchovním je egoismus protikladnou silou k síle lásky, vzájemné závislosti, sjednocení a projevuje se právě do té míry, do jaké ji člověk používá jako základ pro ještě větší sjednocení, pro silnější vzájemnou závislost.

Naproti tomu v našem světě je sobectví jedinou silou celého stvoření. Je to prostě materiální egoismus – jako u zvířat, jen více rozvinutý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *