Jaké je poslání autistů ve světě?

Autismus se klasifikuje podle různých vnějších a vnitřních znaků a diagnostika je stanovena podle daných testů. Avšak autisty bych nepovažoval za odlišné od ostatních, protože všichni jsme do určité míry autisty. Lidská duše je rozmanitý a různorodý fenomén.

Chápu, že se autismus klasifikuje podle různých vnějších a vnitřních znaků a diagnostika je stanovena podle daných testů. Nicméně ve svém vnímání lidskosti a reality obecně bych autisty nepovažoval za odlišné od ostatních, protože všichni jsme do určité míry autisty.

V něčem jsme normální, v něčem geniální a v něčem hloupí, jsme rolníci, dělníci, nezávislí, páni i sluhové. Jinými slovy, v každém najdeme vše v různých kombinacích.

Uplatnění autistů v životě závisí na jejich zařazení do příslušného sociálního prostředí, protože prostředí má primární vliv na různorodost každého člověka. Myslím, že je nutné najít optimální metodu, pomocí které bychom lidi klasifikované jako autisty začlenili mezi ostatní.

Autismus je sociální problém ve vztahu k okolnímu prostředí. Pokud je například autistické dítě v podporujícím a povzbuzujícím prostředí, to znamená ve skupině lidí, kteří organizují podporující a povzbuzující interakce se staršími dětmi, které jsou vnímány jako vzor, pak jsem si jist, že je možné dítě vytáhnout z jakéhokoli stavu, protože vliv prostředí má obrovský vliv zejména na autistické dítě.

Nevím, jaké léky odborníci používají. Vnímám a chápu to tak, že podpůrný a povzbuzující vliv, který je zaměřen na jakoukoli osobu, nejen na dítě, je schopen člověka vyvést z jakéhokoli stavu. Vliv prostředí může z každého normálního člověka udělat autistu a naopak.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *