Informace, před kterou už nesmíme zavírat oči

Lidé musí přijmout informaci o tom, že nás příroda posouvá na další úroveň vývoje sjednocení a tlačí nás ke spojení pro dobro celku. Skutečnost, že my, lidé, tuto pravdu stále nechápeme a nejdeme jí vstříc, je důvodem všech forem utrpení, která prožíváme. Jinými slovy, existují síly přírody, které nás stále více propojují, a když budeme odmítat směr vzájemného podporujícího začlenění, budeme zažívat utrpení. A naopak, pokud budeme jednat v souladu a v jednotě se silami, které nás propojují, bude náš život komfortní a šťastný.

Potřebujeme zcela nový druh vzdělání o přírodních silách, které na nás působí, a o tom, jak můžeme s těmito silami pracovat. Je nejvyšší čas, abychom si uvědomili nutnost pozitivního spojení pro dobro všech a celku. Pak se bez problémů povzneseme na další úroveň v harmonickém propojení, ke kterému nás příroda směřuje.

Je zřejmé, že lidstvo je jedním celkem. Před touto globální závislostí a propojením nemáme kam uniknout. Vstoupit do jednoty s přírodou tedy znamená, že bychom měli přehodnotit své postoje k tomuto narůstajícímu, globálnímu, vzájemně závislému a propojenému stavu, v němž se nacházíme – uvědomit si, že jsme všichni na jedné lodi, že jsme všichni jedna rodina – a začít se podle toho k sobě navzájem chovat. To je to pravé poselství, které se nám příroda snaží sdělit a které máme uslyšet.

Co udělá matka příroda?

A pokud zůstaneme jako hloupé děti, které se honí jen za tím, co se jim zdá sladké a dobré, bez ohledu na druhé, které nevnímají svůj vliv na ostatní a vzájemnou závislost, co pak udělá matka příroda? Bude na nás tlačit, dokud nezačneme naslouchat tomu, co nám chce sdělit. Náš nesoulad se spojující silou přírody je příčinou našeho dnešního utrpení a také utrpení, které budeme v budoucnosti zažívat stále více.

Měli bychom tedy vnímat, co nám chce příroda sdělit: Že jsme jeden globálně vzájemně závislý a propojený celek jménem lidstvo. Pokud chceme žít harmonicky a mírumilovně, musíme nést odpovědnost za tento celek a změnit své postoje tak, aby byly všezahrnující jako příroda sama.

Je to poměrně složité, protože jsme se narodili a vyrostli výhradně ve své egoistické přirozenosti, upřednostnit svůj vlastní prospěch na úkor druhých a přírody. Pokud si však zvolíme novou cestu, cestu nového vzdělání, které obohatí a zvýší důležitost propojení v celém světě, pak můžeme projít žádoucí transformací. Naše proměna zmírní tlak přírody ve formě neštěstí, válek a nemocí, které nás nepochybně čekají, pokud nevyslyšíme poselství přírody.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *