Jak se oddělit z davu?

Vědci říkají, že kvůli vyšší efektivitě je zapotřebí se odlišovat od ostatních. Rozhodně je nutné se lišit, protože jednostrannost a analogie okrádá svět, nivelizuje jej.

Odlišnost však v konečném důsledku vždy vyvolává spory…

Ale to je vývoj. Když začneme odlišnosti správně hodnotit a budeme se je snažit správně integrovat, na základě toho nastane vývoj.

Vědci píší, že „odlišovat se od ostatních nestačí, že je také nutné se odlišovat správně“. Co znamená se „správně odlišovat“?

Správně se odlišovat znamená správně spojit protiklady tak, aby žádný z nich neutrpěl na úkor ostatních, ale naopak, aby byly maximálně navenek odhaleny specifické vlastnosti, osobitost každého protikladu.

Steve Jobs napsal, že svět mohou měnit pouze ti, kteří jsou dostatečně pošetilí, aby v to věřili.

Ano, určitá dávka pošetilosti je nezbytná. Pošetilost tkví v tom, že tuto myšlenku neodmítáš, protože chápeš, že se nachází v samotném základu světa a že celý svět je pošetilý. Co znamená pošetilý? Že je vně našeho intelektu. Proto je „pošetilý“.

Není snadné přemýšlet v kategoriích interakcí, systémů a času, avšak takové myšlení je dobrý způsob, jak se vyčlenit z davu. Je to cesta vyvolených?

Ano, ale ty to neděláš proto, aby ses odlišil od davu. Prostě chápeš, že je to vzorec celého vesmíru, nejen našeho světa – všech Vyšších světů.

Tímto způsobem by měl člověk jednat proto, aby se přizpůsobil vesmíru, vedl za sebou ostatní, pobízel je, se všemi spolupůsobil, aby byl člověkem místo toho, aby se schovával někde v koutku, nazul si pantofle a dřímal v křesle u televize vedle krbu.

Jaké kvality má takový člověk – vědec-bojovník?

Je to člověk odvážného ducha. Fyzicky odvážný být nemusí. Duchem však ano. To znamená, že chápe, že musí něco odevzdat lidstvu. Zda to přijmou? Pokud se to podaří – ano, nepodaří se – ne. Stejně musí. Člověk, který cítí, že musí – je člověkem.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *