Jak vychovávat děti?

V Japonsku bude brzy úplně zakázáno fyzické trestání dětí. Zákaz fyzického trestání nezletilých se týká jak rodičů, tak sociálních pracovníků a učitelů.

Jak mohu vyjádřit svou nespokojenost s chováním dítěte, pokud jde za hranice toho, kdy všichni mohou říci, že to už je nepřípustné pro společnost, rodinu a tak dále?

Výchova znamená omezení. Musíš vyjádřit svou nelibost tak, aby to dítě pochopilo! Aby pochopilo, že je to v jeho prospěch. To znamená, že to neděláš proto, že jsi naštvaný a nervózní, ale proto, že si přeješ jeho dobro. To je ve výchově nejdůležitější.

Jak udržet v paměti, že je nejdůležitější výchova a že si nesmíš vylévat svůj vztek na dítě…?

K tomu je třeba vychovávat pedagogy. Takže zde zákazem nic nesvedeš… Jaký to má smysl, že bude zákon? To znamená, že budeme trestat, věznit rodiče?! To povede jenom ke zmatku ve společnosti! Když stát zavádí takový zákon a všechny zákony obecně, je nezbytné, aby se lidé naučili, jak tento zákon dodržovat. Stát mu musí dát odpovídající podporu.

Jaká je správná výchova?

Je řečeno: „Člověk se rodí jako malý živočich.“ A postupně, pokud ho nebudeme vychovávat, se stane velkým živočichem. Abychom ho mohli vychovávat, je nutné aplikovat současně s jeho vývojem určitý tlak! Dávat mu na vědomí, že na něho vyvíjím tlak vůči jeho živočišné přirozenosti, a nikoliv vůči človíčku, který se v něm nachází.

Člověka si přeji vyvíjet a živočicha ochočit! Neboť tento živočich je divoký! Dítě by mělo vědět, že má v sobě dvě části: dobro a zlo – a zlo musíme omezit.

Závěrem je, že se musí vychovávat rodiče a pedagogové. Je nutné vychovávat rodiče před tím, než rodiče začnou vychovávat děti. Jinak rodiče vychovávají své děti ještě hůře, než jak jsou vychovaní sami

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *