Mikrodávkování – existuje lepší cesta ke zvýšení kreativity

Slyšel jsem, že existuje nový trend – užívat malé množství LSD, hub obsahující psilocybin a další halucinogenní látky pro zlepšení kreativity a pracovních výsledků. Studie vědců okolo této praxe, nazývané „mikrodávkování“, jsou přinejmenším nepřesvědčivé. Jedna studie zjistila, že účinky jsou velmi omezené, a objevují se pouze tehdy, když v ně věříte. Další studie našla nějaké pozitivní účinky, ale také stejné množství vedlejších nepříznivých účinků.

Chápu potřebu zvýšit naše limity, vidět sama sebe zvenčí, je to velmi přitažlivé. Nicméně existuje lepší cesta, jak to udělat, a tou není odpojování se od reality ale její protiklad: hlubší spojení se vším. Jediné, co nám brání objevovat nové nekonečné světy, které existují všude kolem nás, je náš záměr je spíše využívat než k nim přispívat.

Namísto toho, abychom se odpoutali od ostatních lidí prostřednictvím drog, a to na jakékoli úrovni dávkování, měli bychom zvětšovat a prohlubovat naše spojení s nimi. Díky tomu můžeme začít vidět svět „jejich očima“, cítit svět tak, jak ho oni cítí a skutečně vyjít ze sebe.

Každý člověk žije ve svém vlastním trojrozměrném dimenzionálním světě. Když začneme vidět svět očima jiných lidí, získáme nekonečné dimenze k našemu vnímání. A navíc, realita, kterou uvidíme prostřednictvím ostatních lidí, posílí a obohatí tu realitu, kterou vidíme vlastníma očima. Tyto „paralelní vesmíry“ nejsou v rozporu, ale spíše se prolínají do plnějšího a kompletnějšího obrazu reality.

Nové vnímání reality

Vše, co potřebujeme, abychom toho dosáhli, je změnit svůj záměr v našich jednáních s ostatními. Namísto toho, abychom se snažili získat od druhých co nejvíce pro sebe, měli bychom usilovat o to, abychom byli co nejvíce užiteční pro ostatní lidi. Použití této metody nám odhalí, co oni cítí a jak vidí svět. Jediné, co nám brání objevovat nové nekonečné světy, které existují všude kolem nás, je náš záměr je spíše využívat než k nim přispívat.

Nemusíme svůj postoj k ostatním změnit najednou. Můžeme začít s „mikrodávkováním“ tam, kde je to nejjednodušší a s lidmi, kteří jsou nám nejblíže. Zjištění, která objevíme, určitě budou pro nás alarmující a poučné. Jak budeme postupovat, změní se celý náš pohled na svět a naše vnímání reality bude zcela nové. Je to postupný proces, takže ho nesmíme uspěchat.

Nicméně v tomto procesu nemůže být úspěšný člověk sám o sobě. Pokud se pokusí změnit svůj vztah k ostatním lidem pouze jeden člověk, nebude to fungovat. Musí existovat alespoň jedna skupina lidí, kteří na tom pracují společně. Když to společně praktikují, otevírají se světům těch druhých, učí se jeden druhého cítit, být začleněn ve světě těch druhých a jejich celé vnímání se mění. Jakmile toho společně dosáhnou, jejich nové vnímání bude odrážet to, jak vidí svět obecně, a budou moci aplikovat své postřehy na všechny aspekty svého života.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *