Myslíte, že v budoucnosti můžeme mít mírový život bez jakýchkoli válek?

V lidském vývoji přijde etapa, kdy pocítíme, že nemůžeme pokračovat v odloučení od poznání a procítění skutečných přírodních zákonů, které nás řídí, a že jejich odhalení v našem životě je to jediné, co nám chybí. V knize proroka Izaiáše je známý výrok: „A své meče překovají na pluhy a svá kopí na srpy. Národ nepozvedne meč proti národu a už se nebudou chystat na válku.“ (Izaiáš 2:2–4).

I když to dnes zní nerealisticky, je to opravdové proroctví a stane se skutečností. Proroci se nemýlí, protože vidí budoucnost jako by byla přítomností.

Toto proroctví hovoří o době zjevení úplného pravdivého obrazu vesmíru, kdy každý bude znát a vnímat, jak zákony přírody ovládají všechno a všechny. Je to stav, kterého každý dosáhne pochopením, cítěním a viděním – odhalením.

Ve výroku vidíme velmi žádoucí stav světa bez válek, tj. „A své meče překovají na pluhy a svá kopí na srpy.“ Samozřejmě v takovém stavu nebude zapotřebí bojovat a namísto úsilí vynaloženého na boj zde bude prostor pro kreativní práci. Použití „srpů“ a zakládání zahrad symbolizuje náš společný mírový život.

Úplné naplnění

Navíc tento stav míru není takový, jak ho nyní definujeme jako mír, tj. dohodu o nevedení válek nebo konfliktů. Spíše popisuje stav míru v nejplnějším slova smyslu, protože „mír“ v hebrejštině (Šalom) znamená „celistvost“ (Šlemut); stav, kdy naplnění, které vstupuje do našich životů, je úplné.

To jsou stavy, které nás čekají, jakmile si uvědomíme působení zákonů přírody v našich životech, a to i přes náš nesoulad s těmito zákony. Takových stavů dosáhneme, když si je budeme přát. V lidském vývoji přijde etapa, kdy pocítíme, že nemůžeme pokračovat v odloučení od poznání a procítění skutečných přírodních zákonů, které nás řídí, a že jejich odhalení v našem životě je to jediné, co nám chybí.

Je to stav, který si zatím nedokážeme představit, protože po něm ještě netoužíme. Čím více budeme v budoucnu trpět, tím ochotněji si budeme přát, aby se v našem životě odhalily skutečné přírodní zákony. Takového přání je však možné dosáhnout i bez těchto utrpení. Čím více začleníme do našich životů učení zaměřené na posílení spojení a čím více si díky tomu budeme uvědomovat potřebu a význam pozitivního spojení navzdory našim egocentrickým a rozdělujícím pohnutkám, tím více si budeme připravovat podmínky pro vznik touhy být v souladu se zákony přírody, zákony úplného propojení a vzájemné závislosti.

Doufám, že pokročíme v přibližování se k touze odhalovat skutečné přírodní zákony v našich životech prostřednictvím učení obohacujícího spojení. Doufám, že zvýšíme své uvědomění a vnímání reality, ve které se nacházíme, a tím zmírníme potřebu, aby nás potkaly nejrůznější rány na cestě k budoucím mírovým stavům, které popisuje prorok Izaiáš.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *