Příspěvky

Myslíte, že v budoucnosti můžeme mít mírový život bez jakýchkoli válek?

V lidském vývoji přijde etapa, kdy pocítíme, že nemůžeme pokračovat v odloučení od poznání a procítění skutečných přírodních zákonů, které nás řídí, a že jejich odhalení v našem životě je to jediné, co nám chybí. Read more